Dansk Byggeris årlige erhvervsklimaundersøgelse er netop blevet offentliggjort, og Stevns Kommune har oplevet en flot fremgang på 10 pladser. Kommunen kan nu kalde sig den syvende mest erhvervs- og byggevenlige kommune i Danmark ud af landets 98 kommuner.

Erhvervsklimaundersøgelsen dækker over, hvor ”nemt” det er at drive virksomhed i den pågældende kommune og den bygger på ”hårde” data såsom byggesagsgebyrer, afgifter, sagsbehandlingstid, udbudspolitik mm.
I Stevns Erhvervsråd er vi glade for kommunens gode placering:

– Vi er selvsagt glade for, at Stevns er blandt de bedste kommuner, når det kommer til erhvervs- og byggevenlighed målt på rammevilkår. Det gør det lettere for kommunens etablerede virksomheder at drive deres forretning, ligesom det også kan være med til at tiltrække virksomheder udefra. Det er dog vigtigt, at vi ikke hviler på laurbærerne. Vi skal stadig arbejde med vores rammevilkår, og vi skal i høj grad arbejde med den kommunale service over for erhvervslivet. Kommunen får mange og store hug af erhvervslivet, når det kommer til service. Det ser vi også i den årlige undersøgelse fra Dansk Industri, hvor vi altid ligger pænt på rammevilkår, men meget dårligt på virksomhedens oplevelse af kommunens erhvervsvenlighed, fortæller erhvervschef Thomas Christensen.

Kommunens gode placering skyldes især parametre som byggesagsbehandling, skatter og afgifter. Blandt andet har kommunen fra 1. juni valgt helt at droppe byggesagsgebyrerne.

En unik situation for erhvervslivet

I Stevns Kommune er erhvervsudviklingen kommet højere op på den politiske dagsorden, siden kommunen i år 2011 besluttede, at erhverv skulle være et nyt kommunalt fokusområde.

På kommunens bestilling, skrev Stevns Erhvervsråd sidste år et oplæg til kommunens erhvervsredegørelse, som blandt andet byggede på input fra erhvervslivet. Erhvervsrådet afleverede samtidig deres eget forslag til en erhvervsstrategi, som kommunen i store træk vedtog som deres egen erhvervspolitik for årene 2014-2020.

– Vi er i den unikke situation, at kommunen har lyttet til de input, de har fået fra erhvervslivet og har valgt de samme fokusområder, som vi i erhvervsrådet peger på, så nu arbejder både erhvervslivet og kommunen i samme retning. Vi samarbejder nu om at realisere de forskellige indsatser til glæde for det lokale erhvervsliv, forklarer Thomas Christensen.

De fem indsatsområder som Stevns Kommune har valgt at fokusere på igennem de næste seks år er:

– Fokus på attraktive kommunale rammevilkår

– Kommunen som erhvervets servicepartner

– Vækst og udvikling gennem et stærkt og samarbejdende erhvervsliv

– Understøtte iværksætterpotentialet

– Udviklingsprojekter og indsatser

Mens de kommunale rammevilkår, serviceniveauet og udviklingsprojekter er områder, som kommunen og erhvervsrådet samarbejder om, har Stevns Erhvervsråd fået ansvaret for at udvikle det eksisterende erhvervsliv, samt understøtte iværksætterne.

Læs mere om Stevns Kommunes placering i undersøgelsen fra Dansk Byggeri her