Stevns Kommune skal have en ny handlingsplan for turisme. Du kan dele dine inputs, når kommunen inviterer til Stormøde d. 18. december kl. 18- 21 i Magleby Forsamlingshus.

Er din virksomhed inden for oplevelses- eller turismebranchen? Så kan du være med til at klæde kommunen ordentligt på til at lave en god handlingsplan for turismen. Handlingsplanen, som forventes færdig i de første måneder af det nye år, kommer til at skabe ramme og retning for det fælles arbejde med turismen i kommunen.

I forbindelse med handlingsplanen inviterer Stevns Kommune alle interesserede turismeaktører og borgere til Stormøde. Her kan du dele ud af dine erfaringer og give inputs til, hvordan vi bedst udvikler Stevns som turistdestination.

Rådgivningsfirmaet, Seismonaut, styrer processen, og de vil både inspirere med tendenser ude fra og sætte rammerne om aftenens diskussion, hvor vi bl.a. skal drøfte muligheder og barrierer i forhold til, hvordan vi bedst kan udvikle Stevns som turistdestination.

Det er gratis at deltage i mødet, men af hensyn til forplejning, skal du tilmelde dig senest 14. december.

Tilmeld dig til stormødet om turisme