Stevns Kommune opfordrer erhvervslivet til dialog

28. august 2013

Solide sikkerhedssko blandede sig med blankpolerede laksko tirsdag aften i Hårlev Hallen. Lokale erhvervsdrivende, politikere og embedsfolk havde sat hinanden stævne for at diskutere den fremtidige erhvervsudvikling på Stevns. Anledningen var præsentationen af Stevns Kommunes erhvervsredegørelse og Stevns Erhvervsråds erhvervsstrategi.

Stevns kommune har valgt erhverv som et fokusområde i forbindelse med den nye kommunalplan, og i samme ombæring har kommunen besluttet at udarbejde en erhvervsredegørelse. Redegørelsen handler om, hvordan erhvervslivet ser ud i dag og det er på baggrund af den, at kommunen nu skal til at udarbejde en strategi, målsætninger og indsatsområder for erhvervslivet.

Efterlyser input

Vicekommunaldirektør, Bjørn Voltzmann, der præsenterede erhvervsredegørelsen opfordrede erhvervslivet til at komme med deres input inden erhvervsredegørelsen sendes til behandling i kommunalbestyrelsen den 5. september. Derfor blev aftenen præget af dialog med erhvervslivet, der især handlede om kommunens erhvervsindsats, der af flere af de erhvervsdrivende blev mødt af kritik.

Bestyrelsesmedlem for Stevns Erhvervsråd, Rune Grimsbo, der ejer Sjællands Kloakservice, kom i den forbindelse med en opfordring til kommunens politikere:

– Det vigtige er, at I tænker, I gør og I er erhverv. I kan som politikere ikke bare forvente, at vi skal komme til jer. I skal være der, være der og være der.

”Vi skal sikre vækst og fremgang”

Undervejs præsenterede erhvervschef for Stevns Erhvervsråd, Thomas Christensen, erhvervsrådets egen ambitiøse erhvervsstrategi, som udspringer af 10 centrale observationer af erhvervslivet på Stevns. Ud fra dem har erhvervsrådet lavet fem målsætninger med fem tilhørende strategier, som konkret kommer til udtryk i 29 initiativer. Det drejer sig f.eks. om bedre iværksættervejledning, mere dialog mellem kommune og erhvervsliv, branding af Stevns osv.

– Med vores erhvervsstrategi ønsker vi overordnet set at skabe et solidt fundament for erhvervsudviklingen på Stevns, der kan sikre erhvervslivets vækst og fremgang. Erhvervslivet bliver nødt til at tjene flere penge og skabe nogle flere arbejdspladser, og med vores 29 initiativer har vi nogle helt konkrete bud på, hvordan vi opnår det, forklarede erhvervschef Thomas Christensen, der samtidig opfordrede kommunen til at lytte til anbefalingerne i erhvervsstrategien.

Støt op om Stevns Erhvervsråd

En af aftenens store diskussioner drejede sig om kommunens økonomiske bidrag til Stevns Erhvervsråd.

Vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann argumenterede for, at man ikke kunne løfte erhvervslivet alene ved at give et større bidrag til Stevns Erhvervsliv, da mange erhvervsvilkår fastsættes kommunalt. Han opfordrede dog samtidig erhvervslivet til at bakke op om Stevns Erhvervsråd, som han roste for sin ihærdige erhvervsindsats.

Samme opfordring blev flere gange undervejs gentaget af såvel lokale politikere som erhvervsdrivende, blandt andet Kim Bengtsson fra KB Fritidshuse, der samtidig kom med et forslag til kommunen:

– Hvis kommunen gav Stevns Erhvervsråd flere ressourcer, kunne erhvervsrådet samtidig få bedre muligheder for at udvikle erhvervslivet på Stevns f.eks. som bindeled og talerør mellem kommunen og erhvervslivet. Jeg ser frem til, at Stevns Kommune vil give erhvervet den mulighed for at vækste, som vil være til gavn for alle på Stevns.

Efter aftenens præsentationer og debat gik Formand for Natur, Fritids og Kulturudvalget, Mogens Haugaard Nielsen (V), på talerstolen for at slutte aftenen af.

– Dialogen mellem os i kommunen og jer i erhvervslivet skal blive bedre. Vi vil meget gerne høre jeres mening, så vi fra politisk side kan tage de rigtige beslutninger, lød opfordringen til de erhvervsdrivende.


Læs kommunens erhvervsredegørelse her

Læs et resume af Stevns Erhvervsråds erhvervsstrategi her