Nye tal fra VækstVilkår 2017 viser, at Stevns er godt med, når det handler om arbejdskraft til de lokale virksomheder.

Arbejdskraft og tilgængeligheden til samme er naturligt et af virksomhedernes vigtigste emner, både når det handler om muligheder for vækst og om valg af placering. Her kunne nogen måske tænke, at Stevns med sin lange kystlinje og lidt udfordrede infrastruktur står bagerst i køen, men flere parametre peger i en anden positiv retning.

Det er ikke nogen hemmelighed, at Stevns har oplevet en pæn tilflytning over de senere år. Siden lavpunktet i 2012, er indbyggertallet ifølge Danmarks Statistik steget med 842 personer til nu at være 22.617 personer. Det betyder ikke kun, at der nu er flere borgere i kommunen, det har også den meget vigtige afsmitning på erhvervslivet, at der bliver tilført ny arbejdskraft.

”Hvis vi kigger på vores arbejdsstyrke som værende de 16-64-årige, så har vi 77 % af dem til rådighed for arbejdsmarkedet, og det er mere end 2 % over både regions- og landsgennemsnittet. Kigger vi videre på, hvor mange af disse, som så er i arbejde, så ligger Stevns med 74,6 % igen mere end 2 % over både region og landet som helhed”, forklarer Erhvervschef Thomas Christensen. Tallene kommer fra Center for Vækstanalyse og viser altså, at Stevns har flere af sine borgere i den arbejdsdygtige alder til rådighed for virksomhederne end gennemsnittet af landets kommuner.

Stort opland af pendlere

Hvad Stevns ikke har selv, må naturligvis komme ude fra, og her har der været en stigning i personer, der pendler til Stevns på arbejde. ”Vi lægger tæt op ad store koncentrationer af arbejdskraft, og den stigende indpendling viser, at vi forstår at udnytte dette til arbejdskraft i vores virksomheder. Lægger vi vores store udpendling til denne betragtning, er der ikke for meget at sige, at Stevns selv er en del af den store koncentration af arbejdskraft i Østsjælland. Den position skal vi blive ved med at udnytte til vækst for både vores virksomheder og i vores befolkningstal”, siger Thomas Christensen.

Væksten blandt de etablerede virksomheder og det stigende antal nye virksomheder har da også bidraget til en øget jobskabelse. Siden 2013 er der i Stevns netto skabt 238 flere fuldtidsstillinger.

Læs VækstVilkår 2017 fra Center for Vækstanalyse