Ny og mere detaljeret registrering af erhvervsejendomme i BBR

Ejere og administratorer af erhvervsejendomme får brev fra SKAT
Frem til udgangen af 2019 sender SKAT breve til ejere og administratorer af erhvervsejendomme i hele landet. Det sker for at indsamle nye og mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendomme til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

BBR Erhvervsservice
For at hjælpe ejere og administratorer med registreringen af oplysninger om deres erhvervsejendomme, har SKAT etableret BBR Erhvervsservice, der hjælper til med registreringen.

Er du ejer eller administrator af en eller flere erhvervsejendomme, skal du ikke selv foretage dig noget, før du får et brev fra BBR Erhvervsservice i SKAT eller får en ny BBR-meddelelse.

Hvad skal oplysningerne bruges til?
De oplysninger, der bliver registreret i BBR, kan blive brugt som en del af grundlaget for den fremtidige ejendomsvurdering af erhvervsejendomme.

BBR bruges i mange sammenhænge
Oplysningerne i BBR bruges både af offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter.

Ejere og administratorer af erhvervsejendomme bruger oplysningerne fra BBR i forbindelse med indgåelse af nye erhvervslejemål og salg af ejendomme.


bbr-skat-nyregistreringSKATs registrering af nye og mere detaljerede oplysninger i BBR om erhvervsejendomme berører ca. 250.000 ejere og administratorer i hele landet – de har tilsammen ca. 730.000 erhvervsbygninger.

Hvornår foregår registreringen?
SKAT gennemfører indsamlingen af oplysninger i perioden november 2016 til udgangen af 2019.

Ajourføring
SKAT står for kontakten til ejere og administratorer i forbindelse med indsamlingen af de nye og mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendomme. Ajourføringen af oplysninger i BBR sker herefter i kommunen, hvor erhvervsejendommene ligger. Når ajourføringen er gennemført får ejer eller administrator en opdateret BBR-meddelelse.

Se SKATs hjemmeside
www.skat.dk/bbr

Har du fået brev fra SKAT vedr. registrering af erhvervsejendomme i BBR, kan du kontakte BBR Erhvervsservice i SKAT på tlf. 72 22 28 47.


Vær på forkant inden SKAT ringer

Erfaringer fra andre kommuner viser, at SKAT kommer til at ringe ud til ca. halvdelen af alle virksomheder, fordi der enten mangler oplysninger i BBR eller fordi der er uklarhed omkring de registrerede data.

For at undgå flaskehalse i sagsbehandlingen, når den store pukkel af sager rammer Stevns Kommune, er det en god idé at tjekke dine BBR oplysninger allerede nu; er alle dine bygninger registreret, er det de rigtige formål, som er angivet ved bygningerne og er alle bygninger lovliggjort?

Tjek dine oplysninger i BBR

Er du i tvivl om en af dine ejendomme er opført med byggetilladelse?

Find byggesagsmateriale vedrørende afsluttede byggesager i Digitalt Byggesagsarkiv

Hvis du er i tvivl, om dine bygninger er registreret korrekt, kan du også tage kontakt til kommunens byggesagsteam.

Få en sagsbehandler til at ringe dig op

Byggesagsteamet kan også hjælpe dig, hvis du har behov for at lovliggøre en af dine bygninger, og i Stevns Kommune er byggesagsbehandling gratis.

Søg om byggetilladelse

Se mere materiale fra informationsmødet d. 28.09.2017 om SKATS kommende nyregistreringer i BBR

Kilde: SKAT