StevnsGaver.dk er et lokalt initiativ, der har til formål at fremme salget af gaver med rødder på Stevns – gennem øget synlighed og tilgængelighed. Dette gælder både lokalt producerede/designede kvalitetsvarer, kunstartikler og/eller serviceydelser.

Ideen er at forbrugerne får åbnet øjnene (og pengepungen) for de mange gavemuligheder vi har på Stevns. Den underliggende tanke er, at det vil fremme den lokale beskæftigelse og generelle bæredygtighed.

Midlet er hjemmesiden StevnsGaver.dk til markedsføring af Stevnske producenter og kunstnere med kort præsentation af deres virksomhed, 2 billeder af varer, kontaktoplysninger samt links til egne hjemmesider.

Hjemmesiden bliver opdelt i kategorier som f.eks. Fødevarer – Design – Kunst – Oplevelser – Hjemmeservice – Wellness. Og yderligere kan man som forbruger danne sig et geografisk overblik over de forskellige virksomheders beliggenhed.

Hvem er vi og hvad er sigtet
Bag StevnsGaver.dk står 3 initiativtagere, Helle Merethe Jørgensen (OplevStevns.dk), Anette Enkebøll (Webstationen.dk) og Niels Bauer (Valløby), der med hvert vores udgangspunkt ønsker at fremme den lokale beskæftigelse.

Ideen er at etablere StevnsGaver.dk som en forening, der alene har til formål at understøtte markedsføring af kvalitetsprodukter/ydelser og kunst fra virksomheder i Stevns Kommune. Foreningen er en non-profit forening, hvor alle indbetalinger går til etablering og drift af hjemmesiden og online markedsføring.

Medlemskontingentet er sat til 500 kr. inkl. moms for stevnske virksomheder og det giver – udover medlemsskab – ret til en annonce på hjemmesiden.

Foreningen vil ikke optage gæld eller foretage investeringer udover hvad samlede medlemsbidrag kan bære og medlemsskabet indebærer således ikke nogen form for yderligere indsats/risiko.

Målet er at få StevnsGaver.dk på internettet senest medio november – i god tid før julehandlen – så annoncører må meget gerne melde deres interesse hurtigst muligt.

Yderligere oplysninger kan fås ved at ringe til Helle Merethe Jørgensen på 2042 2639 eller maile til info@stevnsgaver.dk.