Som en del af vores samarbejde med Business Faxe er der åbent for, at stevnske virksomheder kan deltage i Talknuserne, der er et netværk for mindre virksomheder indenfor regnskab, bogholderi, revision og lignende. Næste møde sætter fokus på hvidvaskning.

Som erhvervsdrivende oplever mange, at det er spændende at arbejde og fordybe sig i det, man interesserer sig for og er specialiseret i. Det kan dog hurtig blive en lidt ensom fornøjelse, og man kommer hurtigt til at mangle kollegaer og sparringspartnere.

Derfor samler Business Faxe netværket Talknuserne, der er for enkeltmands- og mindre virksomheder, der arbejder indenfor regnskab, bogholderi, revision og lignende. Netværket mødes 10-12 gange om året for at dele erfaringer, sparre og samarbejde.

Stevns Erhvervsråd samarbejder med Business Faxe, og derfor kan du som erhvervsdrivende i Stevns deltage i netværket Talknuserne. Gennem kurser og foredrag sætter netværket fokus på forskellige aktuelle emner. Tidligere har netværket beskæftiget sig med strategi for sociale medier, IT og sikkerhed, moms, skat og generationsskifte.

Nye regler i hvidvaskningsloven

Næste møde i Talknuserne handler om hvidvaskningsloven. I oktober bliver et nyt lovforslag med skærpede bestemmelser fremsat i Folketinget, og forventningen er, at lovforslaget træder i kraft 1. januar 2017. Derfor er det vigtigt at vide, om ens virksomhed lever op til den nye lov, der blandt andet stiller krav til procedurer, legitimation og indberetning til SØIK.

Ligesom godkendte revisorer, advokater osv. er eksterne bogholdere også omfattet af lovgivningen om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Hvidvask fortolkes i dag lang bredere end tidligere, og Erhvervsstyrelsen har længe været behjælpelig med vejledning, når der har været tvivlsspørgsmål. Dog oplever flere og flere i dag, at de får bøder fremfor vejledning.

Næste møde i Talknuserne er fredag d. 11. november kl. 14-16.30. Netværket er åbent for alle, og møderne finder sted på Industrivej 2 i Rønnede.

Læs mere om Talknuserne her, hvor du også kan tilmelde dig næste netværksmøde.