Der var fuldt hus på Konference og Hotel Klinten da ca. 50 virksomheder mødtes til en konference om, hvordan vi på Stevns kan blive endnu bedre til at arbejde med at tage socialt ansvar.

Det var med strålende solskin som kulisse da snakken om en bæredygtig udvikling af Stevns blev slået an af Verdensarv Stevns og Stevns Erhvervsråd. Udsigten til de blå bølger i Køge Bugt og de rødgule blade på træerne stod som et klart symbol på temaet for Partnerdagen 2019: ”De næste skridt”; hvad er de næste skridt på vejen for et mere bæredygtigt Stevns?

Fællesskab for bæredygtig udvikling
Partnerprogrammet er udviklet i et samarbejde mellem Verdensarv Stevns og det lokale erhvervsliv i et forsøg på at sikre, at verdensarven skaber en bæredygtig udvikling af det lokalsamfund, der omringer Stevns Klint.

-Formålet med Partnerprogrammet er at skabe et fællesskab, hvor vi løfter os selv, hinanden, verdensarven og Stevns, sagde direktør for Verdensarv Stevns Tove Damholt til forsamlingen.

Et element af dette er bl.a. at sikre en bæredygtig turisme, som skaber udvikling og vækst på Stevns, men med respekt for vores natur og lokalsamfund.

Et toolkit til verdensmål
På dagen var der også sat tid af til at arbejde med det toolkit, Stevns Erhvervsråds turismekonsulent Niels Frederik Lund har udviklet, som kan hjælpe virksomheder med at få en ramme for deres arbejde med FN’s Verdensmål:

-Det, man kan med det her toolkit, er at få det gjort konkret i virksomheden. FN’s Verdensmål kan virke meget komplekst for en mindre virksomhed, men ofte arbejder virksomheden allerede med initiativer uden at vide, at det hører under det, vi kalder verdensmål. Med toolkit’et kan man få et overblik og bruge det som pejlemærke for fremadrettet arbejde, siger Niels Frederik Lund.

Inspiration til arbejdet
At have et fællesskab for det bæredygtige arbejde, hvor man kan inspirere hinanden og finde nye samarbejder, er nøglen til at sikre en langsigtet, bæredygtig udvikling. Flere af virksomhederne gav også udtryk for dette under evalueringen:

-Man bliver motiveret til at opfylde verdensmåle, var et svar fra én af de deltagende virksomhedsledere. En anden virksomhed var glad for toolkit’et:
-Toolkit’et er en god igangsætter for visionære samtaler, som genererer ideer til praktiske tiltag.

Vil du også arbejde med verdensmål?
.. eller kunne du godt tænke dig at høre mere om Partnerprogrammet? Skriv til turismekonsulent frederik@stevnserhvervsraad.dk.