Stevns kommune har meget få eksporterende virksomheder sammenlignet med resten af Danmark, men selvom antallet af virksomheder med eksport er faldet siden 2012, eksporterer kommunens eksportvirksomheder samlet set for mere – om end det stadig ikke drejer sig om store beløb.

Stevns ligger et godt stykke under både regions- og landsgennemsnittet, hvad angår virksomheder med eksport. Andelen af eksporterende virksomheder i Stevns er hele 5,2% lavere end i resten af Danmark. Samtidig eksporterer Stevns’ virksomheder for relativt små beløb.

”Vi skal til at øge vores indsats for at få flere af vores virksomheder til at få en øget eksport. Eksport er en vigtig vækstdriver for små og mellemstore virksomheder, og er med til at sikre dem et bredere kundegrundlag og dermed en sundere forretning,” forklarer erhvervschef Thomas Christensen.

eksportvaerdi

På trods af at værdien af Stevns’ eksport ligger relativt lavt i forhold til resten af landet, så er eksportværdien støt stigende. I 2010-2012 steg antallet af eksportvirksomheder hvert år, men i 2013 faldt antallet med 14 virksomheder. Den samlede eksportindtægt for virksomhederne faldt dog ikke, på trods af at antallet af virksomheder faldt. Derimod er eksportindtægten frem til 2014 støt sigende, og derfor eksporterer de resterende 91 eksportvirksomheder altså for mere end tidligere.

Artiklen tager udgangspunkt i tallene fra VækstVilkår 2016 for Stevns Kommune. Du kan læse hele analysen her.