Stevns Erhvervsråd har indgået samarbejde med foreningen netvaekst.dk, så du kan få et advisory board på tre erfarne erhvervsledere tilknyttet din virksomhed, som hjælper dig til at styre gennem de udfordringer, som corona-pandemien evt. medfører for virksomheden.

Covid-19 pandemien har ændret vilkårene for en stor del af erhvervslivet i form af restriktioner og ændrede forbrugsmønstre. Samtidig kan en potentiel afmatning af markederne udgøre en trussel mod de virksomheder, som ikke er direkte berørt af pandemien i dag. Derfor indgår Stevns Erhvervsråd samarbejde med netvaekst.dk – en forening af erhvervsledere, som ønsker at dele ud af mange års erfaringer fra ledelse af virksomheder inden for B2B og B2C.

netvaekst.dk tilbyder at matche din virksomhed med et advisory board, bestående af tre erfarne erhvervsledere, som vil hjælpe og vejlede dig i forhold til dine strategiske overvejelser på 8 møder af ca. 2 timers varighed.

Samarbejdet indledes med en risikovurdering af virksomheden, som giver et overblik over, hvilke risici virksomheden står overfor ved forskellige scenarier, som pandemien kan medføre. Med udgangspunkt i risikovurderingen arbejder ejerlederen og advisory boardet målrettet på at minimere virksomhedens risici, så virksomheden er mere modstandsdygtig overfor for ændringer på markedet og andre potentielle trusler.

Tilbuddet om et advisory board er gratis og henvendt til etablerede virksomheder. Det er både for dig som er direkte berørt af pandemien og dig, som endnu ikke mærker konsekvenserne af pandemien, men som gerne vil ruste din virksomhed til at imødegå de trusler, som den kan udgøre for din virksomhed.

Læs mere om advisory board fra netvaekst.dk

For mere info, kontakt netvaekst.dk: Telefon: +45 2028 8838 – E-mail: info@netvaekst.dk  – eller den lokale team koordinator Hans Henrik Hjorth – E-mail: hhh@netvaekst.dk.

Hans Henrik Hjorth, teamleder for netvaekst.dk på Sjælland.

Hans Henrik Hjorth, teamleder for netvaekst.dk på Sjælland.