UddannelsesKaravanerne besøger hvert efterår 42.000 unge på landets gymnasiale ungdomsuddannelser og handelsskolernes merkantile grundforløb. Det svarer til i alt ca. 110-120 skoler i løbet af tre karavaner, der kører parallelt i ugerne 35-48:

Din virksomhed kan deltage på UddannelsesKaravanerne og få mulighed for at møde de unge tæt på. Du vælger selv hvilke typer af elever din virksomhed er interesseret i at møde – ligesom, der er mulighed for at møde elever på tværs af de tre karavaner.

Læs mere på Uddannelseskaravanens hjemmeside www.uddannelseskaravanen.dk – og særligt for din virksomhed som udstiller, læs her