Salen var fyldt til bristepunktet, da Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune d. 8. februar havde inviteret erhvervslivet til informationsmøde om kommunale udbud.

Over 40 erhvervsdrivende fra Stevns og omegn var torsdag aften samlet i Tinghuset i Store Heddinge for at blive klogere på kommunens kommende udbud i 2018.

Jesper Boesen, som er leder af Stevns Ejendomme hos Teknik og Miljø, stod for præsentationen af de kommende udbud, som bl.a. tæller en glasgang på Hotherskolen, regn- og spildevandskloakering ved Stevns Fyr, ny belægning på Store Heddinge Skole og en lang række andre projekter.

Se Stevns kommunes udbud for 2018 i præsentationen

‘Vi vil rigtig gerne samarbejde med lokale virksomheder’

På informationsmødet var der lejlighed til at se tilbage på, hvilke virksomheder, som opgaverne gik til i 2017: 67,5% af kommunens udbud er i det forgangne år gået til virksomheder fra Stevns, og det er en stigning i forhold til 2016, hvor ca. 55% af omsætningen gik til Stevnske virksomheder. Stevns Kommune har da også en målsætning om, at opgaver udbydes på en sådan måde, at lokale virksomheder i videst muligt omfang kan byde ind.

– Vi vil rigtig gerne samarbejde med lokale virksomheder, for vi oplever, at virksomhederne har et stort engagement, når arbejdet foregår i deres egen baghave. Derfor vil vi meget gerne lære jer bedre at kende, så tag endelig fat på mig eller mine kollegaer, lød opfordringen fra Jesper Boesen, som deltog i mødet sammen med fem andre medarbejdere fra Ejendomsteamet og Byggesagsteamet.

Efter præsentationen blandede de kommunale medarbejdere sig med kommunens mange erhvervsdrivende som længe blev siddende for at pleje og udbygge deres lokale netværk.

Du kan følge med i, hvilke opgaver Stevns Kommune har i udbud på udbud.dk