Fra januar 2019 træder den nye erhvervsfremmereform i kraft, og det betyder bl.a., at de tidligere Væksthuse omdannes til seks tværkommunale erhvervshuse, som i region Sjælland får afdelinger i Sorø og i Vordingborg. Samtidig får flere virksomheder adgang til specialiseret erhvervsservice.

Hele erhvervsfremmesystemet er under forandring med den nye reform af erhvervsfremmesystemet, som træder i kraft fra årsskiftet. Det betyder bl.a. at Væksthus Sjælland omdannes til Erhvervshus Sjælland med afdelinger i Sorø og Vordingborg. Det stod klart efter aftalen om etableringen af erhvervshusene faldt på plads i slutningen af oktober. I praksis vil Stevns’ virksomheder dog ofte møde mange af Erhvervshusets konsulenter lokalt bl.a. på de vækstforløb, som Stevns Erhvervsråd i en årrække har samarbejdet med Væksthus Sjælland om.

– Jeg tror på, at vi kan gøre den største forskel, hvis vi i Erhvervshus Sjælland er gode i samarbejdet med de 17 sjællandske kommuner. Derfor har vi også i mange år kørt såkaldte Raketvækst-forløb. Det er målrettede bootcamps med virksomheder afholdt i tæt samarbejde med lokal erhvervsservice. Her bruges lokale netværk til at få tilbuddet ud, og vi som Væksthus spiller ind med faglige kompetencer, skriver direktør for Væksthus Sjælland, Mads Váczy Kragh på væksthusets hjemmeside.

Erhvervshus Sjælland i Sorø kommer også til at rumme medarbejdere fra Vækstfonden og Innovationsfonden, og det glæder Mads Váczy Kragh:

– Helt konkret kommer virksomhederne meget tættere på de midler og tilbud, som findes i begge fonde. Og det har der været brug for, for de sjællandske virksomheder har haft for lidt gavn af de statslige fonde, og vi tror, at en del af forklaringen er manglende nærhed og kendskab til produkterne.

Flere får adgang til specialiseret erhvervsservice

Med aftalen fra oktober er der også kommet en mere klar arbejdsdeling mellem erhvervshusene og den lokale erhvervsservice, som Stevns Erhvervsråd varetager lokalt her i kommunen.

Erhvervshusene får ansvaret for at servicere alle virksomhederne med specialiserede erhvervsfremmetilbud. I modsætning til de tidligere Væksthuse skal de servicere alle virksomheder og ikke kun vækstvirksomhederne, og det betyder, at flere virksomheder får adgang til specialiseret rådgivning f.eks. inden for eksport eller digitalisering.

Den lokale erhvervsservice får ansvaret for de grundlæggende erhvervsfremmeydelser, herunder vejledning, lokal erhvervsudvikling og udvikling af lokale rammevilkår.

– Vi er glade for, at vi fortsat kan tilbyde Stevns’ virksomheder og iværksættere 1-til-1 vejledning. Det er samtidig positivt, at alle virksomheder nu får adgang til specialiseret rådgivning i Erhvervshuset, som tidligere var forbeholdt vækstvirksomheder. Lige meget hvilket behov du står med som virksomhed, vil vi opfordre dig til at tage kontakt til os her i erhvervsrådet, så vi kan hjælpe dig videre til de rette kompetencer – hvad enten vi har dem lokalt, i erhvervshuset eller i det nationale erhvervsfremmesystem. Stevns Erhvervsråd er et godt sted at starte, understreger erhvervschef Thomas Christensen fra Stevns Erhvervsråd.

Læs mere på KL  eller Væksthus Sjælland