Hvordan samarbejder du bedst muligt om virksomheden med din ægtefælle? Læs om juraen og find gode råd i vejledningen fra VIRKSOMME Kvinder nedenfor:

Når man vælger at blive selvstændig sammen med sin ægtefælle, er man på flere områder anderledes stillet end andre på arbejdsmarkedet, og der er forskel på ægtefællens status afhængig af, om man driver sin virksomhed som enkeltmandsvirksomhed (personligt ejet) eller i selskabsform.


Enkeltmandsfirma

Her er flg. valgmuligheder for ægtefællen:
Medarbejdende ægtefælle med overført indkomst.
Kan optjene 50% af virksomhedens overskud til beskatning hos sig, dog max. Kr. 219.400 (2014). Der betales B-skat.

  • Er ikke obligatorisk omfattet af ATP.
  • Kan og bør tegne den frivillige sygedagpengeforsikring for egenperioden på 2 uger enten fra 1. eller 3. sygedag.
  • Forsikringen giver ret til en minimumsats ved udbetaling af syge- og barselsdagpenge, hvis indtægten ikke er stor nok til normalsatsen.
  • Kan og bør tegne frivillige forsikringer mod arbejdsskade og AES/Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring.
  • Bidragene til alle tre ordninger er fradragsberettigede fra 2014.

Er omfattet af barselsudligningsordningen for selvstændige med virkning fra 2015.


Medarbejdende ægtefælle med lønaftale

Ægtefællerne kan selv aftale lønnen. Så længe denne står i rimeligt forhold til arbejdsindsats, blander skattevæsenet sig ikke i dette.

  • Der skal trækkes A-skat.
  • Er obligatorisk omfattet af ATP.
  • Er omfattet af samme sygedagpengeregler som øvrige personale. 
  • Mindre arbejdsgivere kan i arbejdsgiverperioden på 30 dage tegne en sygeforsikring, der dækker fra 2. fraværsdag.
  • Kan og bør være omfattet af arbejdsskadeforsikring og AES (Den medarbejdende ægtefælle skal sørge for separat tilmelding). Disse udgifter er at betragte som driftsudgifter.

Er omfattet af barselsudligningsordningen.
Erhvervsmæssig partner (Interessentskab)

Ægtefæller kan oprette et I/S på lige fod og med deling af indtægt og fælles hæftelse. Begge er at betragte som selvstændige og er omfattet af samme sociale regler som nævnt under medarbejdende ægtefæller med overført indkomst.
Er omfattet af barselsudligningsordningen for selvstændige med virkning fra 2015.

 


Virksomhed i selskabsform

Uanset om den ene eller begge ægtefæller ejer anparter/aktier i virksomheder, drevet i selskabsform, betragtes de begge som ”lønmodtagere” i virksomheden, når det drejer sig om trækning af A-skat, ATP, syge-, arbejdsskade og aes-forsikringer m.m.
Forsikringsordningerne er driftsudgifter.
Er omfattet af barselsudligningsordningen.

 


Arbejdsløshedsforsikring

Når det drejer sig om arbejdsløshedsforsikring og efterløn, er det uden betydning, om virksomheden drives som personligt ejet eller i selskabsform, når der er under ca. 20 ansatte. Ejerne regnes som selvstændige,  d.v.s med større krav til udtræden af virksomheden og dermed ret til dagpenge/efterløn. Der er midlertidigt indført en tro- og love-erklæring for udtrædende ægtefæller, hvilket har lempet udtrædelsesreglerne.
Denne tro- og love-erklæring skal revurderes i løbet af foråret 2014.

Man skal desuden være opmærksom på, at selv om man skattemæssigt kan godkendes som medarbejdende ægtefælle med overført indkomst med ca. 16 – 20 timers arbejde om ugen og med timetal for lønaftale efter eget valg, kræves der minimum 30 timer om ugen i arbejdsløshedsforsikringsloven.


Kilde: VIRKSOMME Kvinder for Håndværksrådet.