Vi er kollegaer – ikke konkurrenter
24. september 2013

Tømrere, malere, elektrikere og murere. Det var en bred skare af Stevns’ håndværkere, der den 19. september var samlet til det første møde i Stevns Erhvervsråds nyoprettede netværk for håndværkere.

Mødet blev afholdt på den hyggelige restaurant Harmonien i Rødvig, hvor deltagerne blev mødt af duften af fskesteg og brunede kartofler. Det solide måltid faldt i god jord hos håndværkerne og stemningen løsnede hurtigt op.

– Vi håber, at vi kan bruge netværket til at møde nogle nye samarbejdspartnere, som vi f.eks. kan gå sammen med til at byde ind på større opgaver. I Køge har de jo gang i en del større projekter, som vi i netværket kunne gå sammen om, fortalte tømreren Lars Yndal under spisningen.

Det er op til deltagerne

Efter spisningen bød erhvervschef, Thomas Christensen, fra Stevns Erhvervsråd velkommen. Han understregede, at det er op til deltagerne selv, hvordan de vil udforme netværket, men kom samtidig med erhvervsrådets bud på, hvad netværket kan bruges til. Det kunne f.eks. være nye samarbejdspartnere, fælles markedsføring af Stevns’ håndværkere og fordelagtig kontakt til andre faggrupper såsom leverandører.

Derfor gik meget af aftenen med at diskutere, hvad netværket skulle bruges til, og hvad man som håndværker kan få ud af at være i et netværk. Diskussionen blev ledet af den erfarne netværker, konsulent Henrik Weiergang, der fremover vil være tovholder på netværket.

For at sætte gang i diskussionen var el-installatøren, Martin Skytte, fra Business Faxes Forretningsnetværk inviteret til at fortælle om sine erfaringer med netværk:

– Jeg startede som selvstændig for et år siden, og min virksomhed kører i dag meget på netværk. I netværket møder jeg nye mennesker, som jeg sørger for at holde kontakt til, og det har flere gange været med til at skaffe mig nye opgaver og nye samarbejdspartnere. Jeg oplever, at mange håndværkere er for dårlige til at samarbejde. Det er vigtigt, at vi ser hinanden som kollegaer – ikke konkurrenter – og vi skal blive bedre til at bruge hinanden.

Talerør til kommunen

Martin Skytte fortalte samtidig, hvordan de i hans netværk inviterede folk udefra f.eks. fra kommunen. Det satte straks idéer i gang hos de fremmødte:

– Når vi står sammen i et håndværkernetværk, tror jeg det er lettere at få kontakt til kommunen, end når vi gør det hver især. I netværket kan vi stå samlet og bruge Stevns Erhvervsråd som talerør til kommunen. Det gælder særligt i forhold til kommunale opgaver, hvor vi gerne vil have, at kommunen i endnu højere grad bruger lokale håndværkere, lød det fra tømrermester Reinhard Kluge.

Det affødte idéen om, at man i håndværkernetværket kunne gå sammen i fagentrepriser og sammen byde ind på større opgaver, og det mødte bred opbakning i forsamlingen, der også foreslog skiftende oplægsholdere, der kunne tage fat på fælles problemstillinger, der er relevante for håndværkerbranchen.

Penge på bundlinjen frem for flæskesteg

Flere håndværkere understregede, at det jo overordnet set i sidste ende handlede om at skabe en større indtjening, og at det var det netværket skulle bruges til. Det fik netværkets tovholder, Henrik Weiergang, til muntert at konstatere:

– Det er jo klart, at I ikke er mødt op her i aften, for at få flæskesteg. I har en virksomhed, som det handler om at styrke. I sidste ende handler det jo om flere penge på bundlinjen. Vi hører rundt omkring, at håndværkerne på Stevns’ er dygtige, så derfor er der et stort potentiale i forhold til at synliggøre jeres virksomheder og skaffe flere opgaver.

Da aftenen lakkede mod ende, var det med god stemning og positive forventninger til det nystartede netværk. Derfor gav flere udtryk for, at de håbede, at endnu flere håndværkere vil bakke op om netværket.

Næste møde i det nye netværk for håndværkere bliver offentliggjort på Stevns Erhvervsråds arrangementskalender på www.stevnserhvervsraad.dk/610/arrangementer, og alle interesserede er velkomne.