Har du en medarbejder der er stresset, er kommet ud for en ulykke eller har fået en alvorlig diagnose, der går ud over arbejdsindsats og giver sygefravær? Så er det godt at kende til “Fast Track”, der er et tilbud fra Stevns Kommune.

Når uheldet er ude, kan det være tydeligt for både virksomheden og medarbejderen, at sygemeldingen vil vare over 8 uger. Derfor tilbyder jobcenteret en såkaldt Fast Track-behandling, der sætter ind tidligt i sygdomsperioden, for at få medarbejderen tilbage i job, så hurtigt som muligt. Det kan spare både virksomheden og medarbejderen for unødige omkostninger – både økonomiske men også menneskelige.

For at kunne modtage Fast Track-behandlingen kræver det naturligvis, at medarbejderen er indstillet på at skulle til opfølgningssamtaler, da det er et frivilligt samarbejde mellem medarbejderen, virksomheden og jobcenteret. Med Fast Track får virksomheden og medarbejderen råd og vejledning, og i fællesskab bliver der lagt en plan, så medarbejderen kan komme tilbage på arbejdsmarkedet efter så kort tid som muligt.

Den tidlige indgriben i sygdomsperioden giver både arbejdsgiver og medarbejder mulighed for at få støtte i en ellers svær situation. Desuden giver det jobcenteret mulighed for at sætte ind med en konkret støtte og give de rigtige redskaber, så medarbejderen kan komme tilbage til arbejdspladsen, så hurtigt som muligt. Når man griber ind tidligt, øger man derfor også chancerne for at forkorte sygefraværet betragteligt.

I behandlingen bliver der set nærmere på, hvilke arbejdsområder, der bliver påvirket af sygdommen, og på den baggrund kan der være forskellige løsningsforslag for den enkelte medarbejder. Det kan være at medarbejderen gradvist kan vende tilbage til sit normale job igen, men det er ikke altid sikkert. Andre løsninger kunne være en delvis sygemelding, et fastholdelsesfleksjob, jobrotation eller en virksomhedspraktik.

Se en film om, hvordan Fast Track virker, skridt for skridt: https://vimeo.com/147474797.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Stevns Kommunes Virksomhedsservice på tlf. 56 57 58 08, eller på mail virksomhed@stevns.dk, eller besøge deres hjemmeside for at læse mere: http://stevns.dk/erhverv/mine-medarbejdere/fasthold-medarbejder.