Bestyrelsen i Stevns Erhverv har valgt Christian Christensen til ny formand og næstformand bliver Frank Christiansen. Bestyrelsen siger tak til afgående formand, Lars Warm

På et ordinært bestyrelsesmøde i sidste uge valgte bestyrelsen i Stevns Erhverv Christian Christensen, som til dagligt driver plantedrikvirksomheden Dryk, til ny formand. Ny næstformand bliver Frank Christiansen, som de fleste nok kender fra hans position som uddeler i SuperBrugsen i Hårlev.

Dette sker efter at Lars Warm har ønsket at fratræde sin position i foreningen. Lars fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen.

Valget af Christian Christensen og Frank Christiansen er ikke tilfældigt. Det er vigtigt for bestyrelsen at favne hele Stevns kommune i foreningens arbejde, derfor giver det også særlig god mening, at formand og næstformand kommer fra hvert sit område af Stevns. Stevns Erhverv er medlems- og interesseorganisation for virksomhederne i og omkring Stevns og sekretariatet har daglig kontakt med alle typer af virksomheder i hele området.

Stevns Erhverv har netop indgået en ny samarbejdsaftale med Stevns Kommune som løber frem til udgangen af 2027. Samarbejdsaftalen indeholder en række konkrete opgaver som Stevn Erhvervs sekretariat udfører for og i samarbejde med Stevns Kommune over for virksomhederne i kommunen.

Christian Christensen glæder sig til opgaven som formand:

Jeg vil gerne fokusere på at styrke det tætte bånd til Stevns Kommune, og ikke mindst skabe en større og stærkere organisation, som kan løfte nogle af de mange problemstillinger virksomhederne står overfor. Og, så vil jeg gerne fremhæve, at vores sekretariat er en åben dør hvor man som virksomhed altid kan henvende sig. Vi hjælper hvert år en lang række virksomheder gennem rådgivning om forretningsudvikling, kurser, netværk eller som indgang til Stevns Kommune. Så, det er bare at tage fat i os.

Du kan læse mere om DRYK og Christian Christensen her

Direktør for plantedrikvirksomheden Dryk, Christian Christensen er nyvalgt formand for Stevns Erhverv

Spørg mig

Thomas Christensen

Thomas Christensen

Direktør

Bliv medlem af Stevns Erhverv

Stevns Erhverv består af omkring 200 medlemmer. Du kan også støtte op om Stevns Erhvervs arbejde og få indflydelse på erhvervslivet i dit lokalområde.