Det skal være slut med, at de danske virksomheder bruger unødig tid og kræfter på at finde den rette til at tage sig af deres henvendelse på de danske kommunekontorer.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne systematisk skal etablere erhvervsindgange, der sikrer, at alle henvendelser fra virksomheder lander på rette sted, så virksomhederne har en nem indgang og kontakt til kommunen. Det skal gøre det lettere at drive virksomheder i Danmark – til gavn for virksomhederne, væksten og arbejdsmarkedet.

Den lettere indgang for virksomhederne i kommunerne er blot ét af de 31 nye forslag fra Virksomhedsforum for enklere regler, som regeringen har besluttet at gennemføre helt eller delvist. 4 forslag gennemføres ikke. 4 forslag behandles fortsat. En række af forslagene besvarer regeringen sammen med KL.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

Ingen ved bedre end virksomhederne, hvor de administrative byrder er til størst gene. Derfor er jeg også glad for, at vi igen kan melde tilbage, at vi har mulighed for at gennemføre størstedelen af Virksomhedsforums forslag. Det er vigtigt. Det er medvirkende til, at det bliver endnu lettere at drive virksomhed i Danmark.

Baggrund:

I alt gennemfører regeringen indtil videre 251 forslag, som Virksomhedsforum for enklere regler har stillet siden 2012.

Virksomhedsforum for enklere regler er nedsat af regeringen for at sikre enklere løsninger i tæt dialog med erhvervslivet. Virksomhedsforum udpeger områder, hvor virksomheder oplever de største byrder og kommer med forslag til forenklinger. Forenklinger kan for eksempel være regler der bliver ændret, nye processer eller kortere sagsbehandlingstider.

Medlemmerne i Virksomhedsforum for enklere regler kommer fra både erhvervsorganisationer, arbejdstagerorganisationer og virksomheder, eller er eksperter med viden om forenkling. Formand er Michael Ring, som til daglig er adm. direktør for Stelton A/S.

Du kan læse, hvilke forslag fra Virksomhedsforum for enklere regler, som gennemføres her

Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet