Bioneer er det institut I skal kontakte, hvis jeres virksomhed skal bruge sparring eller løsning af konkrete problemer når det kommer til biomedicin, bioteknologi og biomedikoteknologi.

Med Bioneers grundlæggelse i 1983 har de samlet tredive års erfaring på det bioteknologiske område. De blev oprettet som et datterselskab til Bioteknologisk Institut, og sidenhen overdraget til Danmark Tekniske Universitet.

Bioneer’s formål er efter vedtægterne:

at drive teknologisk service på almennyttigt grundlag inden for det biomedicinske, bioteknologiske og bio-medikotekniske område ved udbud på markedsmæssige vilkår af kontraktforskning, forskningsbaseret service, licensgivning og rådgivning baseret på selskabets forsknings- og udviklingsplatforme samt andre aktiviteter, der efter selskabets bestyrelses skøn er i forbindelse dermed.

Som almennyttig virksomhed skal Bioneer forblive uafhængig af særinteresser og skal samarbejde bredt med relevante danske og udenlandske videninstitutioner samt sikre formidling af selskabets forsknings- og udviklingsresultater til en bred kreds af virksomheder og andre interessenter, herunder ved publicering på internationalt niveau.”

Kernekompetencer

Med Bioneers baggrund inden for bioteknologiske løsninger og udvikling af biomedicin, er de den oplagte samarbejdspartner for virksomheder, der står for at udvikle produkter i disse kategorier.

Deres kompetencer har tidligere kommet til udfoldelse, da de gennemførte projekter som produktion af rekombinante proteiner til prækliniske studier med en efterfølgende vellykket teknologioverførsel til en kontraktproducent valgt af kunden. Bioneer har også deltaget i udviklingen og karakterisering af Pronovas produkter og er deltager i et stort EU-projekt, EBiSC, hvor Bioneer skal fungere som Stamcellebank.

Kontaktinformation

For at komme i kontakt med Bioneer, skal man kontakte dem på deres hovednummer, som er 45 16 04 44.

Læs mere om Bioneer her: www.bioneer.dk