Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune kunne i juli berette, at Stevns er inde i et decideret byggeboom med et stigende antal byggesagsansøgninger i årets første halvdel. Tendensen ser ud til at fortsætte ind i årets tredje kvartal; de nyeste tal fra Stevns Kommune viser, at antallet af indkomne byggeansøgninger samlet set er steget med 24,5% fra januar til september 2017 sammenlignet med året før.

Det er ikke kun private borgere, som skaber travlhed i kommunens byggesagsteam. Kommunens virksomheder står for en betragtelig del af ansøgningerne, og de mange byggesager vidner om et erhvervsliv i fremgang, mener erhvervschef Thomas Christensen fra Stevns Erhvervsråd.

– Vi oplever, at virksomhederne i Stevns er i vækst og har behov for at udvide deres kapacitet i takt med, at de også ansætter flere medarbejdere, siger erhvervschef Thomas Christensen.

Byggesagsbehandling som konkurrenceparameter

På trods af de mange ekstra ansøgninger har kommunen formået at holde deres målsætning om at behandle indkomne ansøgninger inden for 4-8 uger, hvis kommunen vel og mærke har fået de korrekte oplysninger fra start, og det ikke kræver ændringer af lokalplaner.

De nuværende sagsbehandlingstider skal ses i lyset af, at det i 2015 i gennemsnit tog tre måneder at få behandlet en byggesag i Stevns Kommune. Siden har byggesagsteamet arbejdet målrettet med at forbedre arbejdsstrukturen og arbejdsmiljøet for at kunne sænke sagsbehandlingstiden.

– Vi håber, at det er et område, kommunen fortsat vil prioritere, så vi kan bevare og gerne forbedre sagsbehandlingstiderne for byggesager og samtidig hæve serviceniveauet overfor virksomhederne, siger erhvervschef Thomas Christensen.

Erhvervschefen pointerer samtidig, at tiden, som de erhvervsdrivende skal vente på at få en byggetilladelse, er et vigtigt konkurrenceparameter, når det kommer til kommunernes erhvervsvenlighed. En analyse fra Dansk Byggeri viser, at det i 2016 i gennemsnit tog 32 dage for erhvervsdrivende og private at få behandlet en byggesag i Stevns Kommune, mens det på landsplan i gennemsnit tog 22 dage.

Læs mere om Stevns Kommunes byggesagsbehandling