Det landsdækkende initiativ, Early Warning, som hjælper kriseramte virksomheder, har siden sommeren gearet op med ekstra frivillige rådgivere, som står klar til at hjælpe virksomheder, som er økonomisk ramt af corona-pandemien.

Early Warning er et gratis tilbud til kriseramte virksomheder, hvor konsulenter fra de regionale erhvervshuse, erfarne erhvervsfolk og dygtige insolvensadvokater står klar med vejledning, sparring og rådgivning af virksomhedens ejer og evt. ejerens familie. Et tilbud som mere end 7000 mindre danske virksomheder allerede har benyttet sig af.

Tilbuddet er særligt aktuelt under den igangværende corona-pandemi, som har økonomiske konsekvenser for mange virksomheder pga. restriktioner, ændrede forbrugsmønstre, karantæneramte medarbejdere, manglende leverancer osv. Derfor har Early Warning siden sommeren gearet sig til at kunne følge med et øget behov for hjælp, fortæller Steen Munk, som er Early Warning konsulent i Erhvervshus Sjælland.

– Siden sommeren har vi fået flere private rådgivere og advokater, så vi nu er oppe på 125, hvor det tidligere drejede sig om ca. 90, fortæller Steen Munk.

Early Warning har siden nedlukningen i marts haft stor fokus på de virksomheder og brancher som direkte eller indirekte er økonomisk påvirkede af coron-pandemien:

– Pt. har vi eksempelvis stor fokus på minkavlerne, hvor vi er i tæt dialog med Copenhagen Fur, fortæller Steen Munk.

Sådan bliver du hjulpet

For at få hjælp skal du kontakte Early Warning, som sætter dig i forbindelse med en lokal konsulent, som vil danne sig et overblik over karakteren af de udfordringer, du har. På et møde drøfter I din situation og skaber overblik over mulige indsatser og løsninger. Som afslutning på jeres møde vil hovedpunkterne i en handlingsplan blive skitseret og de efterfølgende konkrete skridt blive aftalt.

Du vil ofte blive tilbudt rådgivning af en af Early Warnings mange frivillige rådgivere, som sidder med de bedste forudsætninger for at bistå i løsningen af dine konkrete udfordringer.

I de tilfælde, hvor det skønnes vigtigt at få afklaring af de juridiske muligheder, vil du blive tilbudt et møde sammen med konsulenten eller den frivillige rådgiver med en af Early Warnings dygtige insolvensadvokater. Early Warning hjælper også gerne med dialogen, hvis du har gæld til det offentlige.

Læs mere på earlywarning.dk

Kontakt Early Warning konsulent Steen Munk: tlf.  41 88 66 22 mail. smu@ehsj.dk