Få del i grønne midler
7. oktober 2013

Går du med en idé til et nyt grønt produkt eller ønsker du generelt en mere bæredygtig forretning? Så har du mulighed for at søge midler fra Grøn Omstilling, som Erhvervsstyrelsen står bag. Grøn omstilling er en samlebetegnelse for de initiativer, som administreres af Erhvervsstyrelsen, hvor virksomheder kan få hjælp til en grøn omlægning af deres forretning.

To af Grøn Omstillings initiativer, Grøn Omstillingsfond og Grønne Forretningsmodeller har ansøgningsfrist i slutningen af oktober. Læs om din virksomhed kan drage nytte af de grønne midler:

Grøn Omstillingsfond

Grøn Omstillingsfond kan støtte virksomheder, organisationer og partnerskaber, der ønsker at søge om tilskud til projekter inden for ét eller flere af følgende temaer:

  • Produktinnovation og re-design af virksomhedernes produkter
  • Udvikling af nye forretningsmodeller
  • Fremme af bæredygtige materialer i produktdesign
  • Bæredygtig omstilling i mode- og tekstilbranchen
  • Mindre spild af fødevarer
  • Bæredygtige biobaserede produkter baseret på non-food biomasse

I denne runde kan Grøn Omstillingsfond give tilskud for op til i alt 13 mio. kr. Ved fondens første ansøgningsrunde i maj-juni 2013 gav Grøn Omstillingsfond tilsagn om tilskud til 23 pct. af de projekter, som havde indsendt en ansøgning.

For at du kan få del i midlerne, skal du udfylde og indsende din ansøgning med alle bilag samlet via ansøgningsskemaet, så ansøgningsmaterialet er Erhvervsstyrelsen i hænde senest fredag den 25. oktober 2013 kl. 12.00.

Du sender din ansøgning til Grøn Omstilling her 

Inden du udfylder ansøgningen, anbefales du at læse vejledningen om, hvem der kan søge, hvad der kan søges til, samt kriterier for udvælgelse af projekter, der støttes af fonden.

Du kan forvente svar på din ansøgning til Grøn Omstillingsfond senest fredag den 20. december 2013.

Grønne Forretningsmodeller

Grønne Forretningsmodeller kan hjælpe din virksomhed med økonomisk og rådgivningsmæssig støtte til at udvikle og indarbejde en ny grøn forretningsmodel. Rådgivningen bliver foretaget af Deloitte og eksterne specialister, som din virksomhed selv identificerer eller får hjælp til at identificere af Deloitte.

Programmet består af to faser.

  • Fase 1: I denne fase kan din virksomhed få støtte til at udvikle en overordnet forretningsplan, der beskriver idé og fremtidige pengestrømme samt en gennemregnet business case for den grønne forretningsmodel
  • Fase 2: Her kan din virksomhed få støtte til at teste og eksekvere modellen i din forretning.

Grøn Omstilling støtter virksomheder i første fase af acceleratorprogrammet med op til 250.000 kr. til at udvikle deres overordnede forretningsplan. Regionerne og regionskommunen støtter i den anden fase med op til 1.000.000 kr. Den regionale støtte følger virksomhedens geografiske placering.

Fase 1 starter januar 2014 og løber over 6 måneder.
Frist for at ansøge til programmet for Nye grønne forretningsmodeller er tirsdag d. 29. oktober 2013 kl. 12.00.

Du ansøger Grønne Forretningsmodeller her

Inden du søger anbefales du at læse vejledningen, som du finder her