Private virksomheder med mindst to fuldtidsansatte kan søge tilskud til at teste om en prototype eller et koncept fungerer i et realistisk miljø hos potentielle kunder.

Tilskuddet kan desuden bruges til at tilpasse prototypen eller konceptet. Formålet er at styrke løsningens kommercielle muligheder på markedet.

Tilskuddets størrelse afhænger af virksomhedens størrelse og samarbejdskreds.

  • Små virksomheder kan få op til 60 pct. i tilskud
  • Mellemstore virksomheder kan få op til 50 pct. i tilskud
  • Store virksomheder kan få op til 40 pct. i tilskud
  • Offentlige parter kan deltage som samarbejdspartnere og få 50 pct. i tilskud

 

Hvilke kriterier er der?

Projektholder skal være en privat virksomhed med mindst to fuldtidsansatte. Private virksomheder kan søge enkeltvis eller i konsortier med andre virksomheder og/eller offentlige parter.

Prototypen eller serviceydelsen skal være succesfuldt testet i et demonstrationsanlæg, laboratorieforsøg eller lignende.

Der skal på ansøgningstidspunktet være indgået aftale med minimum den første testbruger i projektet.

Projektets samlede budget skal være mindst tre mio.kr. Projektet skal være afsluttet efter maksimalt tre år.

Ansøgninger til Markedsmodningsfonden vurderes i forhold til seks overordnende kriterier:

  • Nyhedsværdi
  • Marked og forretningsmodel
  • Kompetencer og relevant samarbejdskreds
  • Vækst- og beskæftigelseseffekter
  • Afledte effekter
  • Tilskyndelseseffekt

Ansøgeren kan få afslag, hvis der ikke er redegjort tilstrækkeligt for hvert enkelt kriterium.

 

Hvad skal virksomheden gøre?

Ansøg hos Markedsmodningsfonden. Ansøgninger om test og tilpasning accepteres kun, hvis de er udarbejdet og indsendt gennem Markedsmodningsfondens elektroniske ansøgningsmodul, som findes på fondens hjemmeside:www.markedsmodningsfonden.dk/ansoegning

Kilde: Vækstguiden