Farvel og velkommen i sekretariatet
1. oktober 2013

Stevns Erhvervsråd har via en aftale med Stevns Kommune løbende engageret medarbejdere i lønstilskuds-stillinger. 

En af dem er Lene Knüppel Andersen, der siden juni har været ansat i en lønstilskudsstilling som projektmedarbejder. Nu er Lene imidlertid blevet ansat i en ordinær stilling på Københavns Universitet pr. 1. oktober, og hun stopper derfor i Stevns Erhvervsråd.

Lene vil dog fortsat bevare sin tilknytning til erhvervsrådet, da hun har valgt at melde sig ind som personligt medlem i forbindelse med, at hun stiller op til det kommende folketingsvalg for Radikale Venstre i Stevns/Faxe kredsen.

Lene har blandt andet været en vigtig drivkræft bag erhvervsrådets nye netværk for hhv. kvindelige ejerledere, håndværkere og rådgivere, og Stevns Erhvervsråd takker hende for sin engagerede arbejdsindsats og ønsker hende held og lykke med sin nye stilling.

Ny projektmedarbejder

Som afløser for Lene har Stevns Erhvervsråd i stedet kunnet byde Jacob Sjøstrøm Jørgensen velkommen som projektmedarbejder pr. 1. oktober – ligeledes i en lønstilskudstilling.

Jacob har en kandidat i økonomisk markedsføring fra CBS og har fra sit studie erfaring med projektarbejde. Jacob kommer blandt andet til at arbejde med at føre nogle af erhvervsrådets strategier ud i livet, så de kan udmønte sig i konkrete initiativer, der skal styrke erhvervslivet på Stevns.

Jacob kan fremover blive kontaktet på og på
tlf. 24 76 40 01.