Innovationsparate virksomheder med gode idéer søges!

Den 12. august åbnede InnovationsFonden for programmet InnoBooster. Innovative virksomheder med 2-249 ansatte kan her udarbejde en InnovationsPlan og søge om tilskud til at gennemføre et innovationsforløb.

Få medfinansiering til et innovationsforløb på mindre end en måned!

InnovationsPlanen afløser de traditionelle ansøgningsskemaer og sætter fokus på den idé, som skal skabe værdi for din virksomhed. Med InnovationsPlanen bliver ansøgningsprocessen enklere og mere fleksibel. Er din InnovationsPlan er god nok, kan du komme i gang med dit innovationsprojekt inden en måned. Samtidig kan din InnovationsPlan afklare behov og udviklingsmuligheder i din virksomhed.

Hvad kan man få tilskud til?

InnoBooster giver op til 250.000 kr. til den nødvendige viden eller teknologi, som skal gøre din InnovationsPlan til virkelighed. Tilskuddet kan gå til:

  • En højtuddannet eller en forsker, der skal arbejde med udvikling i virksomheden. Tilskud til højtuddannede er særligt for virksomheder med få eller ingen højtuddannede
  • Samarbejde med en videninstitution, som din virksomhed ikke har samarbejdet med de seneste tre år
  • Anden videnbaseret hjælp – bevilges i sammenhæng med en af de to andre muligheder.

Virksomheden skal selv finansiere minimum 50 procent af det samlede budget for innovationsforløbet. Heraf skal der være en kontantfinansiering svarende til minimum 15 procent af tilskuddet. Innovationsforløbet kan vare mellem 6 og 18 måneder.

Læs mere på innovationsfonden.dk/InnoBooster – InnovationsPlanen finder du på innovationsplan.dk