Stevns Erhvervsråd har fået ekstra hjælp til at drive sekretariatet for Udvikling Stevns og byder velkommen til Jane Villefrance Nielsen, som startede den 17. juni 2015. Hun skal arbejde som kommunikations- og marketingskonsulent, og får ansvaret for de daglige kommunikationsopgaver i sekretariatet. Hun er uddannet cand.scient.bibl og har tidligere arbejdet med kvalitetssikring på byggepladser og katalogisering af varer. Hun ser frem til en masse spændende opgaver og møde nye mennesker.

Jane kan kontaktes på jane@stevnserhvervsraad.dk eller tlf. 24 76 40 01