Siden 2011 har små og mellemstore virksomheder haft mulighed for at få hjælp, hvis de har haft behov for at rejse yderligere kapital. Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med de regionale væksthuse haft ordningen ”Kapital Gennem Rådgivning”, som siden begyndelsen har hjulpet med at rejse over 200 millioner fra private investorer, pengeinstitutter og offentlige fonde som for eksempel vækstfonde.

Det beløb, der var afsat til ordningen er ikke opbrugt, og i kombination med den succes, som det har været, har Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Væksthus Midtjylland, der administrerer ordningen, valgt at forlænge.

Hvad går det hele ud på?

Formålet med ordningen er, at virksomheder der har behov for et kapitalindskud, men som ikke umiddelbart har erfaring med at rejse kapital, kan få hjælp af en kapitalcoach. Kapitalcoach giver assistance til at fremskaffe kapital til virksomheder, som er parate til kapitaludvidelse. Dette foregår ved hjælp af et kapitalcoach-forløb hvor igennem der også kan ydes tilskud til udvalgte virksomheder. Det handler ikke kun om penge, men i høj grad om at være indstillet på en udvidelse af ejerkredsen med nye partnere.

Ud over kapitaltilførsel via en coach, kan ordningen også hjælpe med et finansieringstjek af en finansieringsrådgiver. Ved at lade en ekspert gennemgå virksomhedens aktuelle finansiering kan der ofte spares mange penge. Finansieringsrådgiveren en uvildig ekspert med erfaring inden for økonomi og finansiering, som hurtigt vil kunne danne et billede af din virksomheds mest optimale finansiering og eventuelt foreslå nye løsninger.

Det praktiske

Målgruppen for ordningen er små og mellemstore virksomheder, hvor der enten er et behov for at rejse ny kapital, eller for at få gennemgået firmaets finansiering.

Kapitalcoach
Et coachforløb er en rådgivningspakke, som bliver udbudt af væksthusene. Denne pakke koster 30.000 ex. moms, men yder så et tilskud på 50 % af rådgivningsydelsen, max. 15.000 kroner.

For at komme i gang med et coachforløb kan du kontakte Væksthus Sjælland på telefon 55 35 30 35 eller via deres hjemmeside www.vhsjaelland.dk

Finansieringstjek
Tjekket er en rådgivningspakke, som bliver udbudt af væksthusene. Denne pakke koster 10.000 ex. moms, men yder så et tilskud på 50 % af rådgivningsydelsen, max. 5.000 kroner.

For at få kontakt med en finansieringsrådgiver skal du skrive en mail til Kim Linneman,for at få tilsendt et ansøgningsskema.