Oven på et turbulent år med Covid-19, er vi for alvor begyndt at se på fremtiden. Bestyrelsen i Stevns Erhvervsråd arbejder målrettet på at skabe nye og unikke rammer for erhvervslivet. Her sætter formand Lars Warm ord på erhvervsrådets mål for fremtiden: Vi skal skabe de bedste muligheder for alle virksomheder og erhvervsdrivende i Stevns Kommune, men det skal ske bæredygtigt og kontrolleret – og vi skal gøre det gennem samarbejde

Stevns Evolution
I foråret 2021 lancerede vi de første nye netværk, der skal skabe fremtidens erhvervsudvikling for Stevns. Vi har valgt at
kalde dem; Stevns Evolution.

Vi vil gerne skabe professionelle erhvervsnetværk, bestående af mennesker, der tænker anderledes, kreativt og har
visioner for, hvordan der kan skabes projekter, forretningsidéer og erhvervsudvikling. Der skal for alvor kunne sættes
strøm til de idéer der opstår, så vi kan skabe mest mulig handling og udvikling.

Det er vigtigt at udviklingen ikke sker på bekostning af de gode ting der allerede sker og de kvaliteter lokalområdet rummer, det skal ske i et tæt samarbejde med disse. Samtidig med at vi inddrager lokalområdet, ser vi ud i verden; finder de gode idéer, bruger den nye viden og formår at tiltrække viden, ekspertise og den arbejdskraft, der er brug for, for at skabe solid erhvervsudvikling.
Vi skal skabe lokal udvikling med globalt udsyn.

Idégenerering skal løfte erhvervslivet
De professionelle kræfter skal for alvor i arbejde for at forme fremtiden for Stevns’ erhvervsliv. Det er målet med Stevns
Evolution at alle erhvervsdrivende skal kunne få gavn af den idégenerering, der sker i netværkene og at det samlet kan
være med til at løfte erhvervsudviklingen for hele området. Det skal ske, delvist gennem den direkte erhvervsudvikling
netværkene generer og delvist, gennem deling af projektforslag og ideer. Netværkenes medlemmer sammensættes ud fra ønsket om den bredest mulige diversitet af både private og offentlige aktører.

Erhvervspolitik
Stevns Erhvervsråd arbejder løbende for at sikre, at Stevns Kommunes erhvervspolitik 2019-2023 bliver en realitet. Det
er både vigtigt og noget vi skal arbejde på, sker hurtigt. Det seneste år har vist, at særligt tre områder er vigtigere end nogensinde før:

  1. Vi skal have en løsningsorienteret sagsbehandling. Virksomhederne har udfordringer på mange områder og verden udvikler sig hurtigt, de har derfor brug for at blive forstået og mødt med løsninger, der bringer dem videre.
  2. Vi arbejder digitalt som aldrig før, men her på Stevns er der stadig huller i mobilnettet og mangel på hurtigt
    internet. Vi skal have en digital motorvej. Der skal skubbes på udbyderne, så vi får lukket hullerne.
  3. Vi er dygtige til iværksætteri og til at tænke kreativt når krisen rammer. Vi samarbejder og finder de løsninger, der skal til for at komme videre. Alligevel er hjælp og rådgivning til fremtidens iværksættere vigtigere end nogen sinde før, så de ikke snubler på vejen til succes.

Jeg glæder mig til at se de resultater der vil komme fra de nye netværk og det strategiske arbejde med erhvervspolitikken og håber det inspirerer til at tænke nye tanker og strategier for erhvervsområdet.

/Lars Warm, Formand for Stevns Erhvervsråd