Søren Gang Seldrup fra virksomheden Juritas er en selverklæret jura-nørd, der brænder for at hjælpe folk i nød. Til hverdag hjælper han stevnske borgere og virksomheder med at lave gode aftaler med hinanden. Selv får han hjælp af Stevns Erhvervsråd til at udvikle forretningen.

-Hvis nogen spørger mig om et eller andet, kan jeg ikke lade være med at gå helt ned i dybden med det. Så bliver jeg lidt nørdet. Jeg kan gå rundt i flere dage og gruble indtil jeg finder et svar eller en løsning, siger Søren Gang Seldrup med et lille, selvironisk smil.

Som ejer af virksomheden Juritas beskæftiger han sig til dagligt med kontrakter og aftaleret, og det kræver et øje for detaljen. Der er også noget særligt ved at være en del af folks vigtige øjeblikke, fortæller han. Han hjælper nemlig med det juridiske, når nogen skal stifte virksomhed, når der er ejerskifte i forretningen, når der er problemer med den private lejeaftale eller når huset skal sælges i en skilsmisse.

– Det er en speciel oplevelse at blive en del af andre menneskers vigtige øjeblikke. Men jeg har altid været glad for at være sammen med andre mennesker og hjælpe, hvis jeg kan. Den røde tråd i mit liv er nok, at jeg altid har haft et stort hjælpe-gen og bliver meget motiveret af at finde løsninger på små og store problemstillinger, fortæller Søren Gang Seldrup.

Fra Falckredder til jurist
Lysten til at hjælpe mennesker i nød er ikke noget nyt for Søren Gang Seldrup. Med en baggrund som redder i Falck er han vant til at møde mennesker i sårbare situationer, og denne evne har han taget med sig ind i det nyetablerede firma Juritas. Mens han arbejdede som redder lavede han også sagsbehandling i Den Sociale Retshjælp i København, hvor han hjalp udsatte borgere med at få den retshjælp, de har brug for og ret til.

Ønsket om at hjælpe andre var også det, der inspirerede interessen for aftaleret:
-Der er mange udlejere, der bevidst prøver at udnytte folk og udformer fejlagtige kontrakter. Derfor er der et stort behov for at kigge kontrakterne igennem og sørge for, at udlejerne overholder loven, så lejer har nogle ordentlige kontraktmæssige forhold, fortæller Søren Gang Seldrup.

Guld værd at have Stevns Erhvervsråd
Søren Gang Seldrup var på iværksætterkursus i Stevns Erhvervsråd sidste år, og det har fået stor betydning for hans lyst til at udvikle sin virksomhed:

-På kurset fik jeg både kendskab til nye værktøjer og forretningsmodeller lærte, hvor jeg skal lægge mine kræfter, og hvad jeg kan blive bedre til. Kurset hjalp mig også til at afdække, hvad jeg skal arbejde videre med i forhold til at udvikle min forretning.

Søren Gang Seldrup peger også på sparring som værende nøglen til, at han har kunnet udvikle sin virksomhed, som han har:
– Jeg har haft en del samtaler med Jesper (iværksætter- og virksomhedskonsulent Jesper Yde Nielsen, red.), der har været flink til at give mig gode råd og sparring. Jeg er jo alene med mit arbejde, og det er ikke altid, min kone gider høre på, hvad jeg sidder og nørder med i min forretning. Jesper har også en masse gode kontakter ud til erhvervslivet på Stevns, og det er guld værd for en som mig, der starter op som selvstændig, siger Søren Gang Seldrup.

Gældsrådgivning på internettet
Lige nu arbejder Søren Gang Seldrup på at udvikle en platform for gældsrådgivning på internettet. Platformen udvikles i samarbejde med en gældsrådgiver, hvor Søren Gang Seldrup selv kommer til at stå for den juridiske del. Platformen skal hjælpe private gældsramte til at få en god og tryg vej ud af situationen:

– Vi opbygger et helt nyt fundament for gældsramte, hvor de finder nyttige informationer og kan få hjælp til kontakten med kreditorerne. Min erfaring er, at det er utrolig utrygt og opslidende, når der hele tiden er en kreditor, der banker på døren. Derfor tilbyder vi at hjælpe med at overtage sagen og forhandle en gældsnedsættelse hos kreditorerne, fortæller Søren Gang Seldrup.

Søren Gang Seldrup forventer, at platformen bliver klar i løbet af det kommende år, og ser gerne, at det bliver et kerneelement af hans forretning:

-Det er dét, jeg håber på, at jeg skal lægge alle mine kræfter i og som skal være primus motor for mig. Det bliver spændende at se, hvor det bærer hen.