Strå skal være mainstream og en reel valgmulighed, når du bygger nyt. Det er drømmen for den passionerede og innovative tækkemand Caspar Hall, som har skabt en hel unik bygning i Valløby med tækkede facader.

Så snart du kommer rundt om de sidste buske i tækkemanden Caspar Halls indkørsel i Valløby er det tydeligt; her bor en, der er glad for strå. Stråklædte tage og facader i forskellige stilarter står rundt om på grunden – selv legehuset er dækket af strå. Det er ikke så underligt; Caspar Hall er udlært tømrer med speciale i stråtag – tækkemand.

Mest iøjefaldende er carporten ved hovedbygningen, hvor Caspar har vendt tingene på hovedet og beklædt væggene med strå, mens det flade tag er omkranset af blanke messingplader. Med hænderne placeret dybt i det gamle håndværk og hovedet vendt mod fornyelse, har Caspar skabt en bygning uden sidestykke i Danmark. Den er moderne og minimalistisk – ikke en byggestil, man normalt forbinder med strå, men det vil Caspar lave om på.

– Jeg vil gøre strå mainstream. Du kan stort set alt med strå, og der er ikke noget, der taler imod det i forhold til miljø, varmetab eller generelt slid, fortæller Caspar.

Drømmen er, at folk, der får opført et nyt hus, overvejer at bruge strå på linje med andre byggematerialer.

Der har ellers været en tendens til at gå fra stråtag til anden tagbeklædning, men som Caspar ser det, er den udvikling nu ved at vende bl.a. fordi begrænsningerne og omkostningerne ved stråtag er blevet meget mindre. Samtidig rammer strå lige ned i en grøn og bæredygtig trend/fremtid, og der er da også flere boligmagasiner, som allerede er interesserede i de nye tagdækkede facader.

– Strå er ikke dyrere end andre tagtyper. Det er en myte. De nye metoder, vi har inden for brandsikring, gør det samtidig billigt i forsikring. Jeg samarbejder med et forsikringsselskab hvor det er muligt at spare op til 50% i forsikringspræmie.  Strå har også en isolerende effekt. Ca. 25 cm. tykt stråtag, svarer til omkring 150 mm. isolering, og når du bruger strå som lodret facadebeklædning, holder det længere, bl.a. fordi vandet hurtigere løber af. Der er en rigtig stor sandsynlighed for, at det her ihvertfald holder i de næste 90 år, forklarer Caspar, mens han klapper på den stråtækte facade.

Er man interesseret i at opleve den unikke bygning i Valløby og blive inspireret til at bruge strå på en ny måde, opfordrer Caspar til, at man kontakter ham, så han kan vise, hvilke muligheder der er.

Caport med tækkede facader

Caport med tækkede facader

Skyder med skarpt

Caspar har efterhånden haft strå mellem hænderne i en del år. Han startede karrieren med at være i lære hos en lokal snedker- og tækkevirksomhed i Havnelev på Stevns, og i 2004 var han blandt de allerførste, der fik svendebrev som tækkemand.

Han har altid foretrukket at arbejde som selvstændig fremfor at være lønmodtager. Efter endt uddannelse startede han derfor sin egen virksomhed i samarbejde med en partner. Ulykkeligvis gik firmaet ned, og som 23-årig stod Caspar med en stor gæld, som han brugte resten af tyverne på at betale af på. Erfaringerne har gjort ham stærkere, og i 2006 sprang han igen ud som selvstændig; denne gang har han opbygget en solid og veletableret virksomhed.

– Jeg har fundet ud af, hvad jeg er rigtig godt til, og hvad jeg er mindre god til. Det har gjort, at jeg har kunnet skyde med skarpt på de ting, jeg var god til, og det har medført, at jeg har tjent nogle flere penge, fortæller Caspar.

Caspar er denne gang ene mand i virksomheden, men han har gennem årene fået opbygget et solidt samarbejde med kollegaer i branchen, som han kan gå sammen med om større opgaver.

– Det gode ved det er, at ham der hjælper mig, har lige så meget ansvar for, at tingene bliver gjort ordentligt, som mig selv, forklarer Caspar, som dog ikke udelukker, at han med tiden vil ansætte medarbejdere, hvis de tagdækkede facader bliver en succes.

Følelserne med på arbejde

Caspar er ikke bare dygtig til at tække, han er også tømrer. Derfor kan han både tilbyde sine kunder at lægge deres stråtag og renovere førstesalen indvendigt, hvis det er det, de ønsker. Han er samtidig uddannet energivejleder, så han kan rådgive om de mest energibesparende løsninger.

Husene, som Caspar har været med til at tække, er fordelt over hele Sjælland, men de fleste af hans kunder kommer fra Stevns og omegn. Det er især private boliger, men også ejendomme på godser, som skal have lavet en reparation eller lagt et helt nyt stråtag. Når husejerne overlader deres strå til Caspar Halls kyndige hænder, er mange så tilfredse med resultatet, at de gerne anbefaler ham i deres omgangskreds. Han bruger både sin hjemmeside og Facebook til at markedsføre sin virksomhed, men langt de fleste kunder kommer via personlige anbefalinger. Selv fremhæver Caspar sin ærlighed som en af sine spidskompetencer:

– Ærlighed og rene linjer fra start til færdiggørelse; vigtigst af alt laver jeg en forventningsafstemning og en byggekontrakt på opgaven. På den måde opstår der ingen uenighed undervejs eller senere hen i entreprisen, siger Caspar.

Caspar er samtidig en dygtig og passioneret håndværker, og han lægger ikke skjul på, at følelserne er med i alt, hvad han laver; de driver ham på en gang fremad, men kan også være tyngende.

-Jeg har meget mig selv med i mit produkt og har til tider haft svært ved at skille forretning og følelser ad. Det har været hårdt, men det har også gjort mig stærkere. Der har været tidspunkter, hvor jeg har været tæt på at give op og smide håndklædet i ringen. Men jeg er kommet igennem det, først og fremmest med min families uvurderlige hjælp og opbakning, fortæller Caspar ærligt.

Med nogle hårde, men lærerige år bag sig og sine innovative stråfacader i ryggen ser Caspar lyst på fremtiden for sin virksomhed.

– Alle de ting, jeg har oplevet tidligere, har gjort mig klogere, og nu har jeg en indstilling, hvor det kan blive til hvad som helst – jeg er i hvert fald åben for det hele, slutter Caspar forventningsfuldt.

Læs mere om virksomheden Caspar Hall på http://www.casparhall.dk/ og følg med i de spændende byggeprojekter på https://www.facebook.com/www.casparhall.dk/.