Min Vækstprofil er en test, der henvender sig til iværksættere og nye virksomheder.
Gennem besvarelse af 17 spørgsmål om din virksomhed får du belyst på hvilke områder, den står stærkt og på hvilke områder, den fortjener en ekstra indsats. Du kan også bruge værktøjet til at teste projekter eller ideer, du arbejder med.

På baggrund af dine svar genereres en svarrapport, der giver dig et vejledende billede af din virksomheds vækstpotentiale og et overblik over din virksomheds styrker og svagheder på områderne produkt, marked, branche, ledelse og økonomi. Gennem grafiske illustrationer får du indblik i styrkeforholdet inden for enkeltområder samt din virksomheds muligheder for at skabe indtægter og overleve gennem længere tid. Svarrapporten indeholder også anbefalinger til udvikling af din virksomhed, links til relevante artikler og værktøjer på Startvækst og henvisning til personlig vejledning.

Testen er udviklet af Erhvervsstyrelsen og IDEA og er et værktøjet, der alene er vejledende, og anvendelse af værktøjet sker udelukkende på brugerens eget ansvar. Erhvervsstyrelsen eller IDEA kan derfor ikke holdes ansvarlig for eventuelle beslutninger, som træffes på baggrund af værktøjets anvisninger.

Det tager 10-15 minutter at besvare spørgsmålene, og du finder testen her