Stevns Erhvervsråd bød den 4. august Nicklas Sandvad velkommen i en løntilskudsstilling som kommunikations- og marketingkonsulent.

Nicklas Sandvad har en cand.comm. i Kommunikation og Socialvidenskab fra Roskilde Universitet og har erfaring fra en kommunal forvaltning, bosted for udviklingshæmmede og SKAT Københavns markedsføringsafdeling. Nicklas kommer til at indgå i arbejdet med at formidle information til erhvervsrådets medlemmer samt markedsføre Stevns Erhvervsråds aktiviteter og services

Nicklas kan fremover kontaktes på nicklas@stevnserhvervsraad.dk og på tlf. 24 76 40 01.