Stevns Erhvervsråd er glade for at kunne byde velkommen til Anna Kristinsdottir. Stevns Erhvervsråd overtog driften af Tinghuset efter årsskiftet, og det bliver Annas opgave at koordinere arbejdet i forbindelse med overdragelsen af huset.

Anna har en cand.mag. i arbejds- og organisationspsykologi og arbejdslivsstudier, og har blandt andet arbejdet som kursusleder og underviser, redaktør for en hjemmeside samt administration i et kundecenter.

Anna kan kontaktes på tlf. 24 76 40 01 eller på anna@stevnserhvervsraad.dk.