Har du haft succes med at lave business på den anden side af sundet? Har du set og udnyttet muligheden for at lave forretninger på begge sider af Øresund? Hvis ja, kan det være din virksomhed der bliver vinderen af Øresunddirektbusiness Award 2014! Med prisen følger 50.000 danske kroner.

Øresunddirekt er en offentligt finansieret informationstjeneste, der hjælper borgere og virksomheder i Øresundsregionen med at udnytte mulighederne på den anden side af sundet.

Du kan læse om Øresunddirekt på www.oresunddirektbusiness.dk

Hvad kræves der for at vinde?

For at kunne deltage og have mulighed for at vinde Øresunddirektbusiness Award skal de nominerede virksomheder opfylde visse kriterier.

  • Den nominerede virksomhed skal være etableret i Øresundsregionen og have sit hovedsæde enten i Skåne eller på Sjælland/Bornholm.
  • Virksomheden skal operere på tværs af den dansk-svenske landegrænse i Øresundsregionen.
  • Virksomheden skal være lille eller mellemstort dvs. have mindre end 250 personer ansat.


Juryen vil lægge særlig vægt på følgende punkter:

  • Virksomheden skal udgøre et godt eksempel og er et inspirerende forbillede for andre øresundsregionale virksomheder
  • Virksomheden skal have haft en pæn vækst, og den skal have udvist en kreativ og fremgangsrig forretningspraksis.
  • Virksomheden præmieres desuden for at have arbejdet aktivt med at overvinde kulturelle forskelligheder.

Nominer din egen virksomhed eller en du kender

Du kan nominere din egen virksomhed her

eller

Nominer en anden virksomhed her

Sidste frist for nominering er 8. september. Der er åbent for nominering til og med den 8. september 2014. Når deadline er nået, gennemgår juryen de indkomne nomineringer og vælger tre finalister. Alle nominerede får besked om de tre finalister i løbet af uge 39. Vinderen udpeges på Øresundsbrons Øresund Business Meeting den 13. november.

Du kan læse mere om prisen på www.oresunddirektbusiness.dk/om-os/oeresunddirektbusiness-awards-2014