Finansministeriet har fremlagt en udvidelse af de eksisterende hjælpepakker. Både kompensationspakkerne til hhv. løn, faste omkostninger og mindre selvstændige samt freelancere forlænges frem til 8. juli. Desuden justeres flere af pakkerne, så flere virksomheder kan få glæde af dem. Få her et overblik over de største ændringer i pakkerne: 

 

Midlertidig kompensation til faste omkostninger:

 • Ordningen forlænges med 1 måned
  Ordningen forlænges med en måned, fra 8. juni til 8. juli. Virksomheder, der ønsker at benytte forlængelsen, skal søge igen. Ansøgning skal vedlægges erklæring fra en revisor.
 • Minimumskrav for omkostninger nedsættes
  Tidligere har der været krav om, at en virksomhed minimum skal have 25.000 kr. i faste omkostninger på en 3 måneders periode for at kunne søge om refusion. Kravet er nedsat til 12.500 kr., og dermed kan flere virksomheder søge.
 • Omsætningstab fra 40% til 35%
  Tidligere har man skullet kunne sandsynliggøre et omsætningstab på 40% eller derover for at komme i betragtning til ordningen. Det er nu nedsat til 35 %, og dermed kan flere virksomheder søge.
 • Loft på 60 mio. hæves
  Den samlede kompensation, der kan udbetales til en virksomhed, hæves til 110 mio. kr. Hertil medfølger en klausul om, at der i virksomheder, som modtager over 60 mio kr. i kompensation, ikke må udbetale aktieudbytte eller foretage aktietilbagekøb i regnskabsårene 2020 og 2021.
 • Virksomheder med underskud
  Virksomheder med underskud i regnskabet i 2019 har hidtil fået modregnet underskuddet i den støtte, der kunne udbetales. Denne problematik vil man forsøge at imødegå ved at åbne op for, beregningen af omsætningstabet kan laves med udgangspunkt i et andet regnskabsår end 2019, hvis det er muligt.

Læs mere og find ansøgningsmodul

 

Lønkompensation

 • Løntilskud opjusteres til 30.000 kr.
  Ordningen blev allerede i slutningen af marts opjusteret, så lønomkostninger til funktionærer (tidl. 23.000 kr.) og timelønnede (tidl. 26.000 kr.) kan kompenseres med op til 30.000 kr. Der kan fortsat kompenseres med 75% af lønomkostningen til funktionærer og 90% af lønomkostningen til timelønnede. Lønkompensationen kan benyttes af virksomheder, der vælger at hjemsende mindst 30% af medarbejderne uden at fyre dem.
 • Forlængelse af ordningen frem til 8. juli
  Også lønkompensationsordningen forlænges med 1 måned.

Læs mere og find ansøgningsmodul

 

Kompensation til mindre selvstændige og freelancere / kompensation for tabt omsætning

 • Forlængelse frem til 8. juli
  Virksomheder, der allerede har søgt, skal søge igen for at udnytte forlængelsen.
 • Fra loft på 10 medarbejdere til loft på 25 medarbejdere
  Tidligere har ordningen været gældende for virksomheder med 10 ansatte ud over ejer og ejers ægtefælle. Grænsen er hævet til 25, således at større virksomheder med op til 25 ansatte ud over ejer og ejers ægtefælle kan søge.
 • Forhøjelse af kompensationsgrad til 90 %
  Tidligere kunne man opnå kompensation på op til 75 % eller maksimalt 23.000 pr. ejer. Procentsatsen er hævet, så man kan opnå kompensation på op til 90 % af sin omsætning. Op til fire ejere kan opnå kompensation i en virksomhed. Man kan også søge om kompensation til medhjælpende ægtefælle.
 • 100 % hvis man har været tvunget lukket i tvungen lukkeperiode
  Virksomheder, der har været tvunget til at holde lukket, kan opnå op til 100 % kompensation for den periode, hvor de har været tvunget lukket. 
 • Søg 3 eller 4 måneder
  Virksomheder kan vælge at søge om kompensation for 3 måneder eller 4 måneder.
 • Virksomheder kan søge igen
  Virksomheder, som allerede har søgt og fået godkendt en kompensation for 3 måneder kan søge om den 4. måned. Virksomheder kan samtidig ansøge om at få deres kompensation justeret med tilbagevirkende kraft i forlængelse af de højere kompensationsgrader.

Læs mere og find ansøgningsmodul

 

Støtte ved kombination af selvstændig og deltidsarbejde
Personer, der kombinerer selvstændigt virke med deltidsarbejde og derved kombinerer deres indtægter i a-og b-skatteforhold, har hidtil haft svært ved benytte sig af kompensationsordningerne. For eksempel kan man have været hjemsendt fra timelønnet deltidsarbejde uden løn og samtidig opleve omsætningstab i sin virksomhed, som ikke har stor nok opsætning til at benytte hjælpepakken for mindre selvstændige. Her kommer den nye ordning til hjælp.  

Nu kan man få kompensation på op til 90% af det forventede kombinerede a- og b-indkomst, sammenlignet med sidste år, dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned (skattepligtigt)

Læs mere og find ansøgningsmodul

 

Styrket likviditet til virksomhederne i form af rentefri lån
Lån den sidste momsrate, du betalte: Den senest indbetalte momsrate kan stilles til rådighed som rentefrit lån. Den momsrate, der blev indbetalt 2. marts i år – uanset om, den er for 2. halvår 2019 eller 4. kvartal 2019 – kan den indbetalende virksomhed søge om at få stillet det til rådighed som et rentefrit lån. 

Lønsumspligtige virksomheder kan tilsvarende optage lån tilsvarende en fjerdedel af overskudsbaseret lønsum fra 2019, såfremt man indbetaler lønsumsafgift efter metode 4. 

Læs mere og find ansøgningsmodul

 

Mere information
Oplysningerne her stammer fra https://www.fm.dk/~/media/files/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/corona-1804/faktaark_hjaelpepakke-til-dansk-oekonomi.ashx?la=da

Nærmere vilkår og betingelser for udvidelser og justeringer i ordningerne vil blive udfoldet nærmere på virksomhedsguiden.dk.

Ordningerne skal søges via virk.dk – hav tålmodighed. Selvom der kan være kø på siderne, kommer man igennem.

Få hjælp
Er du i tvivl om, hvad ændringerne betyder for din virksomhed, står vi naturligvis til rådighed med hjælp. Kontakt Iværksætter- og virksomhedskonsulent Jesper Yde Knudsen på 21221765 eller jesper@stevnserhvervsraad.dk