Miljøstyrelsen informerer, at der er lavet nye EU-regler for indberetning af oplysninger til EU’s giftinformationscentre. Det har en betydning for din virksomhed, hvis I sælger en kemisk blanding med faremærkning til forbrugere eller professionel brug.

Fra d. 1. januar 2021 skal virksomheden indberette oplysninger om kemien til giftinformationscentre i alle de EU-lande, hvor blandingen markedsføres. Det kan være et stort arbejde, så Miljøstyrelsen anbefaler virksomheder at gå i gang med det samme. På gift-info.dk kan du finde en vejledning, du kan bruge som støtte, når du skal i gang med arbejdet.


Viden om kemisk indhold hjælper sundhedspersonale
Hvis en person har indtaget eller brugt et faremærket produkt forkert, så skal sundhedspersonalet vide, hvilke kemikalier patienten har været i kontakt med. På den måde kan de give den rette behandling. Derfor har du som importør eller downstream-bruger pligt til at indberette den kemiske sammensætning, inden du må markedsføre produkter, der er klassificeret som farlige på grund af deres sundhedseffekter eller fysiske farer.

I dag skal virksomheder anmelde produkter til professionel brug til Produktregistret hos Arbejdstilsynet. De kan også frivilligt indberette oplysninger om produkternes sammensætning til Miljøstyrelsens produktinformation under virk.dk.

Udskudt frist for indberetning til EU
Fra den 1. januar 2021 skal du indberette sammensætningsoplysninger for blandinger, der sælges til både forbrugere og til professionel brug via den europæiske PCN-portal i et PCN-standardformat. PCN står for Poison Centres Notification.

Oprindeligt var fristen for blandinger, der sælges til forbrugere, sat til 1. januar 2020. Det har imidlertid vist sig vist sig at være urealistisk at nå, så Kommissionen ønsker at skyde fristen et år. Det er der bred opbakning til blandt medlemslandene, så den nye frist forventes at blive formelt vedtaget i december 2019. For blandinger, der sælges til industriel brug, er fristen 1. januar 2024.

Indberetninger til Produktregisteret eller Miljøstyrelsen inden for tidsfristerne er gyldige frem til 1. januar 2025, medmindre du foretager ændringer i produktet, som kræver opdatering. Efter 1. januar 2025 skal alle produkter være indberettet via PCN-portalen. Pligten til at anmelde farlige blandinger til professionel brug i Danmark til Arbejdstilsynet gælder stadig. Det betyder, at visse produkter vil skulle indberettes både i Produktregistret og via PCN-portalen.

EU kræver flere oplysninger
De harmoniserede oplysningskrav erstatter de eksisterende nationale krav i hele EU. De oplysninger, som i dag indberettes til Produktregisteret og Miljøstyrelsen, svarer typisk til oplysningerne i et sikkerhedsdatablad. Fremover vil det være nødvendigt, at du både indsamler supplerende oplysninger og justerer de eksisterende oplysninger til PCN-formatet.

– En af fordelene ved at bruge PCN-portalen er, at virksomhederne kan indsende oplysninger til flere medlemsstater ved én samlet indberetning. Samtidig kan man indberette på sit foretrukne sprog, hvorefter oplysningerne automatisk oversættes til de officielle sprog i de lande, hvor blandingen markedsføres, siger Peter Hammer Sørensen, der er toksikolog i Miljøstyrelsen.

 

Find vejledningen på gift-info.dk

På gift-info.dk kan du få svar på centrale spørgsmål om, hvordan du udarbejder og indberetter oplysningerne. Siden opdateres løbende.