Stevns Erhvervsråd inviterede torsdag den 16. januar sine medlemmer til et arrangement, der satte fokus på, hvordan man får sin virksomhed omtalt i medierne.
Mange mødte op for at høre oplægsholder Camilla Kongskovs råd og tips til, hvordan man som virksomhed får sine gode historier omtalt.

Havde du ikke mulighed for at deltage i arrangementet, kan du her læse en gennemgang af nogle af de pointer, som Camilla Kongskov kom med i sit oplæg.

Hvilke historier interesserer pressen sig for?
Journalister ser gerne, at en historie handler om mindst ét af de fem nyhedskriterier, der er:

Aktualitet – Jo nyere jo bedre – så det kan være en god idé at komme ud med en historie, allerede før den sker.
Væsentlighed – Her lægges der vægt på, at historien er relevant for enten mange mennesker eller afgørende for få mennesker – For lokalaviser som Stevnsbladet er det afgørende, at historien har lokal relevans.
Identifikation – En personlig beretning andre kan identificere sig med – ”Det kunne være sket for mig”.
Sensation
– Noget uventet og usædvanligt.
Konflikt
– Drama sælger. Disse historier er ofte personsager.

Hvis du har en historie, der indeholder en af ovennævnte kriterier, har du en historie, der muligvis kan interessere pressen.
Til de lokale medier kan historien for eksempel handler om, at du har fået en ny samarbejdspartner, er flyttet i nye lokaler eller har fået et nyt produkt.

Sådan bygger du en pressemeddelelse op

1) Overskrift og manchet – Tænk over din overskrift. Den skal motivere læseren, dække indholdet og være interessant. Herefter skal du skrive en kortfattet manchet på max fire linjer, der dækker vinkel og budskab.
2) Krop og beskrivelse – Her uddybes og nuanceres historien og vinklen. Som hovedregel er der tre afsnit og tre citater – ét citat der forholder sig til hvert afsnit.
3) Baggrundsinformation – Kontaktoplysninger, billeder, billedtekst og faktaboks.

Generelle råd til pressemeddelelsen:
• Fat dig i korthed og skriv det vigtigste først. Teksten skal hænge sammen indholdsmæssigt og ikke springe i tid og forudsætninger.
• Skriv i hverdagssprog og giv eksempler fra hverdagen. Brug konkrete ord frem for abstrakte som for eksempel ”bybus” i stedet for ”offentlig transport”.
• Pressemeddelelsen skal have ét overordnet budskab og én vinkel
• Hav aldrig mere end 3 underbudskaber i samme pressemeddelelse og husk at bruge masser af underoverskrifter, de giver overblik, skaber sammenhæng og giver læseren en mental pause.
• Fokuser på målgruppen.
• Forestil dig, at du forklarer historien til din mor eller en ven, som ikke kender noget til sagen. Dermed bliver din forklaring mere pædagogisk og mindre indforstået.
• Motivér og appellér til din læser og tilbyd dem identifikation.
• Vis hvad historien går ud på med konkrete eksempler.
• Forklar konsekvenserne.
• Variér sætningerne og brug ikke de samme ord flere gange i træk.
• Undgå klicheer som for eksempel ”grønt lys til at…”.
• Undgå passivt sprog = hvem gør, tænker, siger eller mener noget?

Sådan sender du ud
• Hav en liste med mailadresser til de redaktioner, du vil sende til og husk at opdatere den.
• Alt for mange pressemeddelelser drukner i mængden så sørg for at sende til de rigtige journalister – gerne direkte.
• Hvis du sender til flere samtidig så husk BCC! Men gør dig ulejligheden at gøre hver enkelt mail ”personlig”, hvis du har tid.