”Ikke i min vildeste fantasi, havde jeg forstillet mig, at jeg både kunne blive inspireret og lære så meget på den korte tid,” siger Nicoline Nybom fra Nybom Vine, når hun omtaler sin deltagelse i RaketVækst for detailhandlen i Store Heddinge.

RaketVækst er et kursus for virksomheder, der har brug for et skub i den rigtige retning. Der er fokus på vækst, markedsføring og salg, strategi og handlingsplaner for den enkelte virksomhed. I januar deltog otte virksomheder fra Store Heddinge i et særligt tilrettelagt RaketVækst-forløb for detailhandlen, med fokus på at udvikle de enkelte butikker og handelscenteret i Store Heddinge.

”På RaketVækst fik vi klarlagt de styrker, vi har i byen,” fortæller Monica Lykke Holst, der deltog i kurset og er ejer af tøjbutikken Cloud Nine, ”vi har tid til nærvær, og så er vi super stærke på service,” fortsætter Monica, der samtidig lægger vægt på, at en stor styrke for byen er, at der er så mange individuelle butikker fremfor kæder: ”Nogle gange kommer der kunder helt fra Køge til min butik, fordi de i Køge skal besøge mange butikker, for at finde det de kan lide, hvor de hos mig kan få en helt bestemt stil.”

På kurset blev virksomhederne tvunget til at åbne op, og få italesat både deres styrker og svagheder. Der er mange forskellige forretninger involveret, men man skal ikke holde sig tilbage af den grund.

”Alle sidder i starten og holder på sit og vil ikke afsløre sin omsætning, men man bliver nødt til at være ærlig og turde være sårbar – alle der er med i RaketVækst, er der jo, fordi de gerne vil vækste,” forklarer Monica, ”sammen kan vi hjælpe hinanden, så vi øger væksten for hele byen.”

Efter kurset mødes flere af deltagerne nu en gang om måneden, hvor de hjælper hinanden med alt fra sparring og brug af Facebook til planlægning af fælles projekter i byen. Sammen er de i gang med at planlægge en vinfestival, der også skal trække turister til byen. De opfordrer samtidig alle virksomheder i Store Heddinge til at deltage både i festivallen, men også i RaketVækst:

”Nogle gange har man behov for et skub for at se de muligheder, der er for en selv og for fællesskabet,” fortæller Nicoline Nybom, indehaveren af Nybom Vine. ”De skal deltage, fordi de ønsker det, men også fordi de får noget ud af det både i forhold til deres egen virksomhed og for fællesskabet i byen. Der skal rigtig meget samarbejde til, men så snart alle deltager aktivt, så er det også noget borgerne bemærker.”

Afgørende med opbakning fra butikkerne

RaketVækst for detailhandlen i Store Heddinge er foregået som led i et flerårigt projekt om at udvikle Store Heddinge Handelscentrum. Stevns Erhvervsråd, Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening, Stevns Kommune og Væksthus Sjælland står bag projektet, som har til formål at gøre byen mere attraktiv at handle i – både for lokale og turister.

Sidste år mundede arbejdet i projektgruppen ud i en strategi, der kort fortalt går ud på at skabe en sammenhængende indsats, der gør byrummet mere attraktivt at opholde sig i, øger vareudbuddet, højner kvaliteten af oplevelserne i butikkerne samt styrker samarbejdet mellem de forskellige interessenter.

”For at kunne føre strategien ud i livet har det været afgørende, at butikkerne bakker op om projektet og samarbejder om at udvikle tiltag, men også hver især arbejder med at gøre deres butikker mere attraktive for kunderne. Det er netop de områder, som vi har taget fat på til RaketVækst, og derfor er det glædeligt, at så mange af byens butikker har deltaget. Derfor er det vores mål, at få endnu flere med, når vi igen holder RaketVækst d. 17.-19. april”, siger erhvervschef Thomas Christensen.

Er du interesseret i at høre mere om RaketVækst for detailhandlen i april? Så kontakt erhvervschef Thomas Christensen på tlf. 30 61 99 52 eller thomas@stevnserhvervsraad.dk