Stevns er blandt de kommuner i regionen, der oplever den største fremgang i arbejdspladser skabt af det private erhvervsliv. Jobskabelsen er gået frem siden 2012 og særligt de seneste år har der været en stigning med en nettotilvækst på 140 nye fuldtidsjob i 2014 og 2015.

Stevns’ private virksomheder skaber flere og flere job. I de første år efter finanskrisen oplevede kommunen ellers at tabe arbejdspladser, men siden 2012 er udviklingen vendt. Det viser nye tal fra VækstVilkår 2016, som udkom i starten af juni måned og er udarbejdet af Center for VækstAnalyse for Vækstforum Sjælland.

vaekst-arbejdspladser-stevns

”Det er godt at se, at der bliver skabt flere jobs i vores private virksomheder. I Stevns Erhvervsråd møder vi ofte udviklingsorienterede virksomheder, som vi hjælper gennem vores tilbud som særligt tilrettelagte udviklingsforløb og individuel rådgivning, så vi kan blive ved med at skabe vækst og arbejdspladser i kommunen,” fortæller erhvervschef Thomas Christensen.

I 2014 og 2015 er antallet af private arbejdspladser i Stevns Kommune steget med 6% svarende til 140 nye fuldtidsjob, og dermed er Stevns blandt de kommuner i region Sjælland, hvor den private beskæftigelse er steget mest sammen med Køge, Solrød og Greve.

vaekst-jobskabelse-region-sjaelland16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transportvirksomhederne oplever størst fremgang

Det er især virksomheder inden for transportbranchen, som har skabt de ekstra job i kommunen, og her er beskæftigelsen steget med hele 19,7%. En af de virksomheder, som har været med til at skabe arbejdspladserne er ”gazellevirksomheden” DK-Miljø i Store Heddinge, som fra 2006 er gået fra at være en virksomhed med en enkelt medarbejder til at beskæftige 24 mand i slutningen af 2015. Læs mere om gazellevirksomheden.

vaekst-arbejdspladser-brancher-stevns

Også virksomheder indenfor ”øvrige private brancher”, som bl.a. dækker over landbrug og servicevirksomheder og Stevns’ industrivirksomheder har været med til at øge antallet af private arbejdspladser i kommunen.

Læs hele VækstVilkår 2016 for Stevns Kommune