Stevns Kommune hopper 19 pladser frem i DI’s årlige undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Det glæder erhvervschef Thomas Christensen, som fremhæver de nye stærke politiske udmeldinger på erhvervsområdet og de seneste års konkrete initiativer.

Efter Stevns Kommune sidste år nåede en bundplacering som nr. 89 i DI’s årlige undersøgelse af erhvervsvenlighed, kan Stevns i år glæde sig over, at kommunen hopper hele 19 pladser frem til nr. 70 – den bedste placering siden undersøgelsens første år i 2010.

Der er fremgang i samtlige af de kategorier, som går igen fra sidste års undersøgelse – særligt kategorien information og dialog med kommunen, hvor Stevns går hele 39 pladser frem til nr. 55. Den flotte fremgang glæder erhvervschef Thomas Christensen fra Stevns Erhvervsråd

– Vi oplever, at Stevns Kommune gør sig stor umage for at få indsigt i og imødekomme erhvervslivets behov med besøg hos virksomhederne hver uge. Kommunen har samtidig gjort en stor indsats for at inddrage erhvervslivet i deres nye erhvervspolitik, ligesom det var tilfældet med forrige erhvervspolitik. Det har virksomhederne tilsyneladende bemærket, konstaterer erhvervschefen.

Stevns har også taget et ordentligt hop frem i den kategori, som handler om kommunens evne til at hjælpe virksomhederne med at finde kvalificeret arbejdskraft fra en bundplacering som nr. 91 til en placering som nr. 64.

– Selvom det kan være en udfordring at finde kvalificeret arbejdskraft, gør det en stor forskel med den nye organisering, hvor Rekruttering Køge Bugt er meget opsøgende overfor virksomhederne, og hvor det lokale jobcenter møder virksomhederne med fokuserede tilbud. De skal have stor ros for deres indsats, lyder det fra erhvervschefen.

Infrastrukturen er stadig Stevns’ ømme punkt

Ikke overraskende bedømmer virksomhederne i undersøgelsen stadig Stevns dårligt, når det kommer til infrastruktur og transport, og mere end seks ud af 10 virksomheder har svaret, at infrastrukturen er det område, som de mener, at kommunen bør prioritere højest. Derfor glæder det erhvervschefen, at kommunen har valgt at gøre infrastruktur til indsatsområde i den nye erhvervspolitik, som træder i kraft i 2019.

– Det glæder mig også, at de seneste års målrettede indsats nu har affødt en rapport fra vejdirektoratet, der vurderer en vejløsning for Stevns som samfundsmæssigt økonomisk fordelagtig. Det kan godt være, at den har været længe undervejs, men vi har aldrig været tættere på den vej, og det er et godt stykke politisk arbejde.

Selvom virksomhederne bedømmer virksomhedernes sagsbehandling bedre end sidste år, bedømmer de den stadig kun til en plads som nr. 80 – en placering som de godt kunne have fortjent bedre, mener Thomas Christensen:

– I kommunen har de gennem de sidste år arbejdet på at gøre sagsbehandlingen mere smidig bl.a. gennem bedre dialog med virksomhederne og internt mellem de forskellige sagsbehandlere, som er involveret i de enkelte sager. Det har desværre ikke rykket tilstrækkeligt til virksomhedernes opfattelse af byggesagsbehandlingen. Jeg oplever selv korrekt og serviceorienteret sagsbehandling i de sager, som jeg bliver involveret i, så jeg vil gerne opfordre alle, der har haft en dårlig oplevelse inden for det seneste år til at henvende sig til mig, så vi kan blive klogere på eventuelle forbedringsmuligheder, lyder det fra erhvervschefen.

På vej i den rigtige retning

6 ud 10 virksomheder har i årets undersøgelse svaret at de vil anbefale andre virksomheder at etablere sig i kommunen, hvor det sidste år kun var 4 ud af 10 virksomheder.

– Vi ser selvfølgelig gerne at tallet bliver endnu højere, men vi kan kun glæde os over, at erhvervslivet er blevet mere tilfredse med at drive virksomhed i Stevns Kommune og at erhvervsvenligheden er på vej i den rigtige retning. Den tætte dialog mellem erhvervsliv og kommune er samtidig et godt udgangspunkt for, at Stevns kan blive en endnu mere erhvervsvenlig kommune i de kommende år, lyder det til slut fra Thomas Christensen.

Læs hele DI’s analyse af det lokale erhvervsklima


Om DI’s undersøgelse af lokalt erhvervsklima:

DI’s årlige undersøgelse af Lokalt Erhvervsklima kombinerer officielle statistiske data med besvarelserne fra en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt DI’s medlemmer.

DI’s spørgeskemaundersøgelse måler virksomhedernes tilfredshed med kommunernes indsats på en lang række områder med relevans for virksomhedernes erhvervsvilkår.

I Stevns har 41 virksomheder inden for de brancher, som DI repræsenterer, bl.a. produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, svaret på undersøgelsen.

Besvarelserne repræsenterer 531 arbejdspladser, hvilket svarer til ca. 13 pct. af de privat beskæftigede i kommunen.