Stevns går syv pladser frem i Dansk Byggeris nyeste undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed, og er nu Danmarks 21. mest erhvervsvenlige kommune.

Efter at Stevns Kommune sidste år gik 14 pladser tilbage i Dansk Byggeris årlige undersøgelse af erhvervsvenlighed, kan kommunen nu glæde sig over at gå 7 pladser frem til en placering som nummer 21, og det glæder formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, Mikkel Lundemann Rasmussen:

’Vi har gennem de seneste år haft et stærkt fokus på erhvervsudvikling for at understøtte virksomhederne, så de kan skabe vækst og arbejdspladser i kommunen. Vi er glade for, at vi fortsat ligger i toppen, når det kommer til erhvervsvenlighed, for kommunerne har de seneste år arbejdet målrettet med at forbedre deres erhvervsvenlighed’, lyder det fra Mikkel Lundemann Rasmussen.

Erhvervschef Thomas Christensen glæder sig især over, at Stevns for andet år i træk går frem på det parameter som vedrører sagsbehandlingstiden til en placering fra nr. 79 i 2017 til nr. 49 i 2018. Den store fremgang sker, fordi kommunen har formået at fastholde en byggesagstid på 32 dage, trods et øget pres på sagsbehandlingen.

’Byggesagsbehandlingen er i flere kommuner presset bl.a. fordi vi er i en højkonjunktur med mange ekstra byggesager. Alene i Stevns Kommune var der 25 % flere byggesager i 2017 sammenlignet med året før, og derfor er det flot, at kommunen har kunnet fastholde den samme sagsbehandlingstid’, lyder det fra Thomas Christensen, som opfordrer kommunen til fortsat at prioritere deres byggesagsbehandling.

At Stevns mærker opsvinget, kan også ses på det parameter, som gælder udviklingen i antallet af virksomheder set i forhold til indbyggertallet, som er steget med 1,5 virksomhed pr. 1.000 indbyggere. Her er Stevns hoppet fra en bundplacering i Dansk Byggeris undersøgelse som nr. 82 sidste år til pæn placering som nr. 38.

Udsigt til mere fremgang

Stevns kommune klarer sig godt, når det kommer til at orientere erhvervslivet om kommunale udbud. Det gør kommunen ved at have en opdateret og tilgængelig udbudspolitik og ved at holde dialogmøder om kommende udbud. Til gengæld er der plads til forbedring i forhold til arbejdsklausuler og arbejdsgarantier.

’Vi har allerede en god dialog mellem kommunen og erhvervsrådet i forbindelse med kommunens kommende erhvervspolitik, og her diskuterer vi selvfølgelig også de områder, hvor der er potentiale for forbedring’, siger Thomas Christensen og Mikkel Lundemann Rasmussen samstemmende.

Erhvervschefen glæder sig over, at flere af de parametre, hvor Stevns ikke får gode placeringer enten er i fremgang, eller at der er udsigt til fremgang. Det gælder f.eks. kommunens udlicitering af tekniske områder, som er steget med 10 procentpoint i forhold til sidste års undersøgelse, så kommunen nu udliciterer 42,3 % af deres opgaver.

Der er også udsigt til fremgang, når det gælder tiltag, som fremmer samarbejdet mellem skoler og virksomheder, for i Stevns Kommunes kommende erhvervspolitik er et af indsatsområderne ’iværksætteri på skoleskemaet’, hvor det lokale erhvervsliv bliver inddraget i undervisningen.

’Iværksætterne står for en meget væsentlig del af de arbejdspladser, som bliver skabt i Stevns Kommune, så derfor gælder det om at inspirere og opmuntre til at gå iværksættervejen allerede fra folkeskolen og her spiller de lokale virksomheder og ejerledere en vigtig rolle’, lyder det fra erhvervschefen.

Læs hele undersøgelsen