Den 20. april satte 18 Stevnske erhvervsdrivende sig til rette i en bus med kurs mod Grenaa for at blive klogere på offshore-branchen på en todages konference, som bl.a. bød på oplæg, besøg hos Dong Energy og sejltur til Anholt Havmøllepark.

Den lokale interesse for offshore branchen skyldes det kommende milliardbyggeri af Havmølleparken Kriegers Flak 36 km ud for Stevns kyst. Lignende byggerier har vist, at lokale virksomheder har gode muligheder for at få del i opgaverne ved installation og efterfølgende drift af havmølleparkerne som underleverandører til det konsortium, som vinder udbuddet. Derfor har Region Sjælland indgået en aftale med Offshoreenergy.dk og Stevns, Faxe, Vordingborg og Guldborgsund kommune om at etablere et leverandørnetværk, som skal gøre det lettere for lokale virksomheder at komme i spil til opgaverne, som forventes at skabe flere end 300 jobs i installationsfasen og ca. 125 jobs i de efterfølgende 25 år.

I alt 56 virksomheder fra den sydlige del af regionen var med på turen til Grenaa, som foregik som et led i etableringen af netværket, for Grenaa er netop et skoleeksempel på, hvordan opførelsen af en havmøllepark kan komme det lokale erhvervsliv til gode. Ved etableringen af Anholt Havmøllepark blev Grenaa valgt til udskibningshavn og efterfølgende servicehavn. I den forbindelse gik en række lokale virksomheder sammen i det fælles leverandørnetværk Djurs Wind Power, hvor en koordinator fungerede som one-point-of-contact mellem konsortiet og de lokale leverandører, som den vej igennem fik ordrer for over 450 mio. kr.

Djurs Wind Powers daværende direktør Morten Basse Jensen var en af oplægsholderne på konferencen i Grenaa, hvor han delte ud af sine erfaringer med at etablere netværk:

– I skal se at få etableret det netværk og fundet en koordinator, der kan flage jeres kompetencer overfor kunderne. I er i den fase, hvor man ikke ved, hvem det er som får opgaven, så I har i princippet syv konsortier som potentielle kunder, forklarede Morten Basse Jensen med henvisning til, at det først bliver afgjort i november 2016, hvem af syv prækvalificerede konsortier, som får opgaven med at opføre Kriegers Flak. Det bliver først umiddelbart derefter besluttet, hvilken havn, som skal fungere som servicehavn i forbindelse med byggeriet, men her har en række havne i Region Sjælland gode muligheder for at blive valgt f.eks. Rødvig Havn i Stevns Kommune.

Muligheder for lokale virksomheder

En af de virksomheder, som var med på konferencen, var Torben Skovly fra Klippinge Smede- & Maskinværksted, som havde taget to af sine samarbejdspartnere med fra en større smedevirksomhed i Køge:

– Jeg meldte mig af nysgerrighed for at blive klogere på, om det kunne give noget arbejde. Jeg har allieret mig med nogle af mine samarbejdspartnere, som har alle de godkendelser der skal til, og det er et kæmpe plus for en lille virksomhed som min, forklarede Torben Skovly, som var positiv overfor evt. at skulle indgå i et lokalt offshore leverandørnetværk.

Et af turens højdepunkter var på konferencens anden dag, da Dong Energy, som står bag Anholt havmøllepark, bød virksomhederne indenfor i deres hovedkvarter på havnen i Grenaa og efterfølgende sejlede dem ud for at se den imponerende havmøllepark på tæt hold, hvor de blev klogere på det kæmpe arbejde, som ligger bag opførelsen. Da deltagerne efterfølgende satte kursen mod Stevns, kunne de se tilbage på to dage med et interessant indblik i et potentielt nyt forretningsområde.

– Det har været en god tur, og jeg har været glad for, at jeg kom med. Selvom det måske ikke giver så meget arbejde, så har det været sjovt at komme ind og høre om nogle ting, som ellers ikke har været tilgængelige, forklarede Torben Skovly.

Næste officielle skridt i forbindelse med etableringen af Kriegers Flak leverandørnetværket foregår på et seminar d. 23. august med fokus på virksomhedernes kompetenceafklaring i forhold til at komme ind i offshore-branchen. Erhvervschef Thomas Christensen fra Stevns Erhvervsråd opfordrer til, at man tager fat i ham, hvis man er interesseret i at høre mere om netværket.

– Det ser ud til, at der er nogle muligheder for virksomheder, der ikke er bange for at gå ind i nye forretningsområder, og hvis vi får en servicehavn på Sjælland, vil der være en hel del arbejde for lokale virksomheder især i etableringsfasen. Erfaringen fra Djurs Wind Power viser, at man har lettere ved at komme i spil, når man er en del af et større netværk, forklarer Erhvervschef Thomas Christensen.

Er du interesseret i at høre mere om Kriegers Flak leverandørnetværket, kan du kontakte erhvervschef Thomas Christensen på tlf. 30 61 99 52 eller thomas@stevnserhvervsraad.dk.

 

Fakta om Kriegers Flak Havmøllepark:

  • Kriegers Flak havmøllepark bliver på 600 MW og vil kunne forsyne cirka 600.000 husstande med strøm.
  • Havmølleparken skal være i drift ved udgangen af 2021. De første spadestik bliver taget i april 2016, når der skal anlægges kabler på land af Energinet.dk. Etableringen af selve havvindmøllerne forventes påbegyndt i maj 2018.
  • Det bliver afgjort i november 2016, hvem af syv prækvalificerede tilbudsgivere, som skal stå for etableringen af havmølleparken.
  • Når det vindende konsortium er fundet, skal der udpeges en servicehavn i forbindelse med installationen og den efterfølgende drift af havmølleparken. Der er en realistisk mulighed for, at havnen bliver placeret i Region Sjælland.
  • For at bringe lokale virksomheder i spil som leverandører til havmølleparken, har Region Sjælland igangsat et projekt i samarbejde med Offshoreenergy.dk om etableringen af et erhvervsnetværk i fire kommuner.
  • Erhvervsnetværket vil komme til at fungere som ”one point of contact” for det konsortium, der vinder opgaven med etablering og servicering af Kriegers Flak.