Vækstfonden netop har indgået en aftale med den Europæiske Investerings Fond, der udvider Vækstkautionsordningen. Den nye udvidelse kaldes for Vækstkaution til mikrolån, da kautionen dækker lån på op til 185.000 kr. og er målrettet virksomheder med under 10 ansatte og en omsætning på maks. 14,9 mio. kr. eller en balance på maks. 14,9 mio. kr.

Fordele for både virksomheden og banken
Udvidelsen af Vækstkautionsordningen rummer fordele for både virksomheden og banken.
Vækstkaution til mikrolån giver bankerne en endnu bedre tabsdækning i forhold til den almindelige Vækstkautionsordning. Det betyder, at banken kan tage en lidt større risiko, når den låner ud til små virksomheder, herunder iværksættere. På den måde får banken lavere risiko, og virksomheden får adgang til den ønskede finansiering.

Vækstkaution til mikrolån giver ikke alene banken en ekstra tilskyndelse til at yde mindre lån op til 185.000 kr. Det er også muligt at kombinere med almindelig Vækstkaution, hvis virksomheden har et finansieringsbehov, som er større end 185.000 kr., men stadig ikke mere end 2 mio. kr.

Henvend dig i banken eller leasingselskabet
Hvis din virksomhed har potentiale for vækst men mangler at kunne stille alle de nødvendige sikkerheder i banken, så kan den være egnet til en Vækstkaution. Du skal henvende dig i en bank eller et leasingselskab, da Vækstkaution til mikrolån, samt de andre finansieringstyper under Vækstkautionsordningen, kun udbydes gennem bankerne og leasingselskaberne, mens Vækstfonden sikrer at ordningen overholdes.

Brug ordningen allerede fra 10. december 2013
Alle banker kan bruge mikrolån fra den 10. december 2013.
Læs mere om Vækstkaution generelt på Vækstfondens hjemmeside www.vf.dk