Stevns Kommunes kommende erhvervspolitik bliver til i et samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet, og nu inviterer Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd de erhvervsdrivende til at give deres bud på, hvad der skal fokuseres på over de næste fire år.

I første halvår af 2018 skal Stevns Kommune udforme og vedtage en ny erhvervspolitik for perioden 2018-22. Derfor er kommunen gået sammen med Stevns Erhvervsråd om at indsamle erhvervslivets inputs. Den proces startede ved Erhvervstræf ’18, hvor erhvervslivet gav over hundrede forslag til den kommende erhvervspolitik. Forslagene er meget forskellige og handler om alt lige fra infrastruktur til salg af erhvervsjord.

– Vi er rigtig glade for, at så mange fra erhvervslivet har budt ind med forslag til kommunens erhvervspolitik. Nu følger næste skridt; en prioritering af erhvervslivets forslag til indsatser. Vi skal vide, hvilke indsatser som erhvervslivet synes, at det er vigtigst, at kommunen fokuserer på, lyder det fra erhvervschef Thomas Christensen fra Stevns Erhvervsråd.

30 indsatser til prioritering

Efter at have gennemgået de mange forslag og kogt dem ned til 30 indsatser, sendte Stevns Erhvervsråd i slutningen af februar et spørgeskema ud til erhvervslivet for at få prioriteret indsatserne. Spørgeskemaet er sendt til alle, som deltog på erhvervstræffet og til Stevns Erhvervsråds medlemmer, men erhvervschef Thomas Christensen ser gerne, at endnu flere erhvervsdrivende deltager i prioriteringen af indsatserne.

– Jo flere erhvervsdrivende som er med til at prioritere indsatserne, jo mere klart et billede af erhvervslivets ønsker får Stevns Kommune, når vi sammen skal udforme erhvervspolitikken. Det match mellem erhvervslivets ønsker og Stevns Kommunes visioner er et stærkt udgangspunkt for en erhvervspolitik. Jeg opfordrer derfor på det kraftigste til, at man deltager i undersøgelsen, siger erhvervschef Thomas Christensen.

Stevns Kommune modtager erhvervslivets prioriterede indsatser i midten af marts og vil bl.a. på den baggrund formulere visionerne for erhvervspolitikken. Til maj inviterer Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd igen erhvervslivet til dialog om erhvervspolitikkens fokusområder og fastlæggelse af de konkrete indsatser. De kalder det en ”kontrakt” mellem kommunen og erhvervsliv om erhvervsfremme i Stevns.

Hvis du er erhvervsdrivende i Stevns Kommune og gerne vil bidrage til at prioritere kommunens erhvervsindsatser, kan du deltage her.