Vi satser stort på vores nye Netværket Tredje Torsdag
– men du kan også skabe dit eget netværk

Vi lægger mange kræfter i for, at Netværket Tredje Torsdag bliver en stor succes med stort udbytte for dig, som deltager. Møderne foregår, som navnet indikerer, hver den tredje torsdag i måneden. Vores fokus er på netværk, samarbejde, samhandel, inspiration og stærke relationer mellem virksomheder.

Det betyder dog ikke, at vi i en netværkssammenhæng satser alt på dette netværk. Vi har som annonceret nedlagt nogle netværk, som enten havde udtjent deres formål, eller som der ikke var tilstrækkelig opbakning til. Men, du kan med vores opbakning få lige det netværk, som du drømmer om – du skal bare selv være med til at drive det.

Hvis du kan samle et netværk, og selv eller sammen med andre vil stå for at drive det, så vil Erhvervsrådets sekretariat gerne bakke dig og netværket op. Hvis du selv står for;

  • Fastlæggelse af formål
  • Indhold på møderne
  • Kommunikation til deltagerne
  • Aftaler med afholdelsesstedet

Så vil Erhvervsrådets sekretariat gerne;

  • Markedsføre netværket overfor medlemmer og nyhedsbrevsmodtagere
  • Annoncere netværket på liste over Erhvervsrådets aktiviteter i kommunens annonce i Stevnsbladet
  • Formidle kontakt til forskellige mulige afholdelsessteder
  • Byde ind med indlægsholdere mv. i forhold til møderne
  • Hjælpe med at udvikle formål mv.

Hvis du har en idé til et netværk, som du gerne vil have op at stå, så vil vi også gerne hjælpe med at afsøge interessen for et sådant netværk blandt vores øvrige medlemmer og nyhedsbrevsmodtagere.

Hør om mulighederne for at starte dit eget netværk, kontakt Stevns Erhvervsråd på tlf. 24 76 40 01 eller info@stevnserhvervsraad.dk.