Minister for landdistrikter Louise Schack Elholm gæstede Stevns d. 17. april for at høre om to af de projekter, der har modtaget støttemidler

Ministeren har ønsket at besøge Stevns og høre mere om de to projekter: ”De levende bymidter i St. Heddinge og Faxe Ladeplads”, som fik midler fra Landsbypuljen i 2022 og ”Sammenhængskraft i landsbyerne”, som fik midler fra Landdistriktspuljen i 2019.

På mødet vil Stevns Erhverv og Stevns Kommune give ministeren et billede af, hvordan Stevns arbejder med landdistriktsudvikling med udgangspunkt i de to ovennævnte projekter. Ministeren bydes velkommen af borgmester Henning Urban Dam Nielsen og direktør for Stevns Erhverv, Thomas Christensen.

Om projektet ”De levende bymidter i St. Heddinge og Faxe Ladeplads”

Projektet fik bevilget midler gennem Landdistriktspuljen i december 2022. Projektet fik i alt 225.000 kr. til at udvikle en vision, et idekatalog og en handlingsplan for begge byer for at skabe flere aktiviteter i byerne, som kan tiltrække kunder og gæster og være med til at fastholde butikkerne i handelsgaderne.

Projektet kører sideløbende i begge byer, så hver by får et individuelt forløb. Projektet vil starte i løbet af maj 2023.

Projektet er kommet i stand på baggrund af et ønske om at styrke bymidterne og sker i et samarbejde mellem de to erhvervsråd, Stevns Erhverv og Business Faxe samt Stevns og Faxe kommuner og handelsstandsforeninger. Det lokale erhvervsliv, foreninger og borgere inviteres til at være med til at udvikle ideer og skabe nye aktiviteter.

Om projektet ”Sammenhængskraft i landsbyerne”

Det andet projekt er Landsbyforum Stevns, som er 18 landsbyer, der i 2019 har sluttet sig sammen i en forening for at fremme liv, udvikling og trivsel i de stevnske landdistrikter. Borgere fra landsbyernes bylaug og borgerforeninger mødes hen over året for at udveksle idéer og erfaringer med at skabe godt liv i landsbyerne.

Landsbyforum iværksætter også fælles aktiviteter på tværs af landsbyerne, som udvikler fællesskab og frivillighed i byerne. Der er tidligere afholdt en landdistriktskonference og et valgmøde. Det er målet at få alle landsbyerne i Stevns Kommune med i fællesskabet og udvikle samarbejdet med erhverv, institutioner og kommune. 

Landsbyforum blev som projekt hjulpet i gang med støtte fra Landdistriktspuljen, LAG-midler, Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune. Fra 2023 er der ansat en landsbykoordinator i kommunen, som arbejder tæt sammen med Landsbyforum om strategisk udvikling og yder sekretariatsbistand til foreningen.

Henning Urban Dam Nielsen, borgmester:

“Stevns er kendetegnet ved vores stærke fællesskaber. Derfor er jeg utroligt glad og stolt over, at det er lykkedes at få støtte fra Landdistriktspuljen i hhv. 2019 og 2022, så vi har endnu bedre muligheder for at bakke stevnsborgernes aktiviteter op både i landsbyerne og bymidten i Store Heddinge.”  

Thomas Christensen, direktør Stevns Erhverv:

”Det glæder mig, når ministeren giver sig selv muligheden for at opleve, hvordan vi arbejder med borgerdrevet lokal udvikling i Stevns, og hvilken forskel midler fra Landdistriktspuljen har for os. Det er fantastisk, at Landdistriktspuljen støtter denne type projekter, som danner rammer for udvikling af hele lokalområdet, så vi kan facilitere en udvikling, som ikke ville være sket af sig selv.”

Bjarne Nielsen, udvalgsformand i Arbejdsmarked, Erhvervs, Kultur og Turisme & Flemming Petersen, udvalgsformand i Plan, Miljø og Teknik:

”Begge udviklingsprojekter handler om at styrke sammenhængskraften lokalt i Stevns, hvor vores engagerede borgere brænder for vores fantastiske sted. Med flere aktiviteter i Store Heddinges bymidte styrker vi både erhvervs- og kulturlivet, og med Landsbyforum, som fik bevillingen tilbage i 2019, har landsbyerne fået en stærk stemme, som sikrer, at udviklingen går i den retning, landsbyerne ønsker.”

Spørg mig

Thomas Christensen

Thomas Christensen

Direktør

Bliv medlem af Stevns Erhverv

Stevns Erhverv består af omkring 200 medlemmer. Du kan også støtte op om Stevns Erhvervs arbejde og få indflydelse på erhvervslivet i dit lokalområde.