Effekten af en professionel bestyrelse

Entreprenørvirksomheden Jan Nielsen A/S er en af de større virksomheder i Stevns og gennem de senere år, er der sket en betydelig udvikling af virksomheden. Der er bl.a. kommet en bestyrelse til og det har haft stor betydning for driften af virksomheden og det sted den er i dag

Direktør og indehaver Jan Nielsen ser lyst på fremtiden, det går stærkt, og virksomheden kan  holde deres medarbejdere i gang hele året. Jan  tilskriver det et bredt kundegrundlag og mange  forskellige opgaver.

”Vi kan stadig tage store opgaver ind, men det  bedste er de gamle relationer som vi plejer og  dyrker. De kunder, der ringer direkte til os, når de  hurtigt skal bruge nogen til at løse de løbende  opgaver. Det giver et solidt økonomisk grundlag uden at vi har de store risici ved økonomisk store  projekter”.

Føling med hverdagen

”Jeg har ikke ambitioner om at skulle vokse en hel  masse og have en hel masse nye kunder, men i  stedet have gode relationer og udføre opgaverne godt for de kunder der er. Vi er tilfreds med den  størrelse, vi har nu. Max 40 medarbejdere passer  med de rammer og kapaciteter vi har,” siger Jan,  der godt kan lide at have føling med hverdagen,  medarbejderne og projekterne.

Det er den føling med tingene, der sikrer at alt er i  orden. Jan ved, at virksomheden vinder sine opgaver på at levere et solidt og ordentligt stykke  arbejde, hvor der er styr på de små detaljer. Det gør de bl.a. ved brug af den nyeste teknologi. 

Professionel bestyrelse

Den vækst og udvikling Jan Nielsen oplever for tiden skyldes til dels, at virksomheden for fem år siden fik en professionel bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmerne kommer fra større  virksomheder inden for lignende brancher.

”De kan give input og sparring iforhold økonomi,  strategi og ledelse, det er vigtigt når jeg står for den  daglige drift. Jeg har brug for nogen med intern  viden og interesse, som stadig er i stand til at se  virksomheden ude fra,” fortæller Jan om sin  beslutning om at få en professionel bestyrelse.

Udvikling i den rigtige retning

Det er en beslutning Jan ikke fortryder og som han  allerede har haft stor gavn af.

”Jeg har fået mere økonomisk indsigt i de  virksomhedsomkostninger, som ikke ligger direkte  på opgaven, men som opgaven alligevel skal betale  i sidste ende. Det ved min bestyrelse noget om, så  jeg bliver bekræftet i, at jeg gør det på den rigtige  måde”, siger Jan og fortsætter, ”De har også været  en kæmpe hjælp i forhold til forhandlinger med banken. De har givet mig viden og argumenterne til  at tingene kan gøres på en anden måde”.

Bestyrelsen er også inde over den grønne omstilling  Jan Nielsen er begyndt på.

”De har været med til at afklare, hvordan vi skal gå i  gang og hvor det er de relevante steder at sætte  ind. På den måde kan vi stille og roligt  implementere løsningerne i alle dele af  virksomheden” siger Jan.

Det er et nødvendigt arbejde virksomheden er  begyndt på. Der kommer større krav fra kunderne  og hvis Jan Nielsen ikke kan leve op til de krav, går opgaven til en anden. For at kunne give så nøjagtige bæredygtighedsudregninger som muligt, har Jan  Nielsen investeret i et nyt it-system.

Systemet overvåger maskinerne, så Jan kan se hvor  maskinerne er, om de skal have service og
hvor meget CO2 de udleder. Systemet fungerer også som tyverisikring.

”Bestyrelsen er hele tiden med til at sikre, at  virksomheden bevæger sig i den rigtige retning, så vi  kan sikre en stabil udvikling og fornuftig vækst,” forklarer Jan.

Nye tiltag, der styrker virksomheden

For tre år siden, begyndte Jan Nielsen at bruge  satellitstyring på gravemaskinerne.

”Det, at vi har moderne teknik, gør at vi kan opfylde  de kvalitetskrav, der bliver stillet i de projekter vi får  ind. Opgavernes data kommer direkte fra ingeniørvirksomheden og bliver lagt ind i et  elektronisk system. Det sender så direkte til  maskinen og på den måde, kan vi arbejde helt ned  til en centimeters nøjagtighed både i dybde, bredde  og højde. Det er fremtiden,” forklarer Jan, og tilføjer  med et smil, ”Så er man selvfølgelig lidt på spanden  hvis satellitterne forsvinder”.

Det er ikke kun Jan, der modtager data fra kunderne,  han sender også data den anden vej.

”Når vi har lavet en opgave, så måler vi også op og  sender data til kunden, så har de informationerne liggende i deres systemer. Så ved de fx altid hvor  kloakker mv. ligger. Det er klart en fordel, at vi kan  tilbyde den slags løsninger”.

Fremtiden

”Vi ser muligheder inden for mere kystsikring og højvandssikring. Det er noget, som der kommer  mere efterspørgsel på,” fortæller Jan, der netop har  indkøbt en ny maskine med en ekstra lang arm.

Den betyder at virksomheden kan byde ind på  mange flere typer opgaver ved bl.a. opgravning af  søer og vandløb, kystsikring mv. Opgaverne  kommer både fra kommuner og private.

Fakta om Jan Nielsen A/S

Virksomheden startede i 1990 som enkeltmandsfirma. I dag har den 35 ansatte inkl.  indlejet mandskab. Jan Nielsen arbejder over hele Sjælland med at udføre gravearbejde, kloak, beton og konstruktion. Både opgaver på byggemodning,  nybyggeri og anlægsarbejde samt  renoveringsarbejde. Som noget nyt også kystsikring.

Bliv medlem af Stevns Erhverv

Stevns Erhverv består af omkring 200 medlemmer. Du kan også støtte op om Stevns Erhvervs arbejde og få indflydelse på erhvervslivet i dit lokalområde.