Kan det betale sig på bundlinjen for produktionsvirksomhederne i  Danmark at satse på grøn omstilling? Øst for Frøslev ligger Solvang  Maskinfabrik og her mener ejer og administrerende direktør Jørgen  Bille Larsen ikke kun, at det kan betale sig, han mener det er en  absolut forudsætning for at drive en succesfuld virksomhed i  fremtiden

”Vi har en opgave i forhold til vores kunder. Vi leverer produkter til  virksomheder, der arbejder mod et mål om at være CO2-neutrale i 2030,  der betyder, at de skal kunne dokumentere hele deres CO2-aftryk – også i  forhold til deres underleverandører. Derfor skal vi kunne levere et CO2- regnskab, hvis vi fortsat vil levere til de virksomheder. Vores målsætning  er at være CO2-neutral i 2026,” fortæller Jørgen.

Solvang Maskinfabrik har været gennem DIs forløb Klimaklar  Produktionsvirksomhed, der hjælper virksomhederne med at forstå og  beregne egen CO₂-udledning og sætte reduktionsmål. Derudover, er hele produktionen blevet gennemgået med en tættekam for at rydde op i  processer, arbejdsgange og værktøj, så det unødvendige er skåret fra.  Endelig er de også blevet ISO-9001 og ISO-14001 certificeret.

Certificering

”Vores ISO-certificeringer handler om kvalitetsledelse og miljøledelse og  er internationalt anerkendte certificeringer, der viser, at der er struktur i  ledelsen, samt at vi arbejder proaktivt med at implementere miljø og bæredygtige løsninger,” fortæller Jørgen.

Næste skridt for Solvang Maskinfabrik er at bliver certificeret ISO-50001 i  Energiledelse, som vil give en klar fordel.

”Solvang Maskinfabrik er gået fra generalist til specialist og har målrettet  sin produktion. Nu går 95 % til eksport, for fire år siden var det 30 %. Vi  har muligheden for at komme langt foran på det globale marked, hvis vi  kridter skoene. Tydelig certificering og handling på klima og  bæredygtighed er simpelthen et must,” slår Jørgen fast.

140 tons CO2-reduktion

Solvang Maskinfabrik har indtil videre opnået en 140 tons CO2-reduktion  på affald, der bliver genanvendt. Tidligere blev det smidt ud eller blandet  op med andet affald, nu bliver alt sorteret med genanvendelse for øje.  Virksomheden har også et stort fokus på hvilke materialer, der bruges til  transport:

 ”Det er et klart krav fra kunderne, at vi kun bruger pap til indpakning og  transport af vores produkter. Så ingen plastik, strips, tape eller træpaller.”  fortæller Jørgen om en af de ændringer, der er sket.

”Vi har udarbejdet en samlet klimaplan for de næste 2-3 år frem mod at  blive CO2-neutral og først på den plan står opsætning af solceller. Vi har  rammerne til at kunne dække en meget stor del af vores energiforbrug på den måde.”

Der er økonomi i at tænke CO2 og klima

Jørgen er ikke blind for, at de forandringer han  gennemfører for Solvang  Maskinfabrik koster penge, men for ham er det helt nødvendige  investeringer.

”En ting er vores konkurrenceevne, noget andet er vores økonomiske  soliditet. Bankerne ser på om du er klimaklar i deres rating og dermed  hvad de vil låne dig af penge og hvilke investeringer du kan gøre,”  fortæller Jørgen, der gerne så, at Stevns fik en samlet grøn profil for  produktionsvirksomhederne.