Formål

Stevns Outdoor & Vandsport er et projekt med formål om at gøre Stevns til en attraktiv outdoordestination, til glæde for lokale og besøgende. Projektet strækker sig over 2 år, med startdato d. 1 august 2021, og er skabt i samarbejde med Region Sjælland, og finansieret af bl.a. af LAG-midler og et økonomisk tilskud fra Stevns Kommune.

Stevns Erhvervsråds to konsulenter, Cathleen Diana Pedersen & Katharina Maj Ottesen er projektledere på Stevns Outdoor & Vandsport, og løfter projektet i samarbejde med fagspecialister fra virksomhederne: Flying October, Virkekraft og DGI Storstrømmen.

 

Seneste opdatering

Projekt Stevns Outdoor & Vandsport har søgt projektforlængelse, hvilket blev endeligt godkendt d. 15 maj. Dermed fortsætter projektet indtil d. 31 december 2023, fortsat drevet af de to projektledere Katharina & Cathleen fra Stevns Erhverv.

Der arbejdes lige nu intensivt på at få de fire projekter ud at leve i virkeligheden, hvorfor der kigges ind i fonde og dertil finansering..

En tranformation af Bøgeskov Havn samt etablering af et grønt mulithus. Vi er pt. ved at finde finansiering til projektet, og har bl.a. haft indledende dialog med Region Sjælland om at lægge en fonds-strategi.

Et vandsportskulturhus i Rødvig Havn. Vi er i dialog med Lokale & Anlægsfonden som er trådt ind som officiel rådgiver i projektet. Det er dog på dette stadie ikke afklaret, hvor vi finder finansering fra. Der arbejdes på en strategi internt i projektgruppen, hvor de i samme omgang kigges på andre udviklingsmuligheder i forlængelse af vandsportskulturhuset.

Ungeprojektet og grejbanker: Der etableres to grejbanker for unge på Stevns. Én ved Sydstevnshallen, og en anden ved den Røde Hal i Rødvig. Stevns Kommune har finanseret den grejbank ved Sydstevnshallen, som snarest bliver sat op. Den anden grejbank ved Den Røde Hal er finansering igennem en donation fra Nordea fonden på 60.000 ,- . Grejbanken er opsat. Der kommer snarest grej i de to grejbanker. Udstyr og inventar bliver finanseret igennem pengene fra Nordea fonden.

Unge projektet er båret af ungegruppen UAFR (Unges Aktive Fællesskab i Rødvig) i samarbejde med DGI, Limelight & Rødvig G&I

Disgolfbane. Klippinge Bypark og Borgerforening har sagt ja til at få anlagt en 10 huls discgolfbane. Projektet og plantegning er udformet, og DGI er nu sat på sagen om at skrive en fondsansøgning til at finde finansiering.

Opsummeret, så befinder vi os i fasen, hvor vi forsøger at finde finansiering til at få projekterne ud at leve. Ved siden af samarbejder vi med vores tværkommunale destination selskab Visit Sydsjælland & Møn om, hvordan vi får promoveret Stevns som en outdoordestination i turismeøjemed.

Som en del af projekt Stevns Outdoor & Vandsport vil der på sigt blive etableret et outdoornetværk for interesserede privat personer, erhvervsaktører, frivillige og foreninger med interesse for at biddrage til og udvikle outdoor- og friluftsliv på Stevns. Mere information følger om dette

 

Cathleen Diana Pedersen

Cathleen Diana Pedersen

Turismekonsulent

Cathleen Diana Pedersen er turismekonsulent i Stevns Erhvervsråd. Hendes opgaver er at vejlede og hjælpe virksomhederne samt udvikle Stevns som turismedestination.

Har du en virksomhed, der direkte eller indirekte arbejder med turisme? Eller vil du gerne sparke gang i noget større, der samarbejder med andre virksomheder på tværs af brancher? Så er det turismekonsulent Cathleen, du skal tage fat i.

Vejledninger

Analyser, trends og tendenser  – til at sætte skub i din virksomhed, som ønsker at beskæftige sig med outdoor og vandsport.

De oprindelige projektideer:

 • Projektidé: Etablering af aktivitetshus i Bøgeskov Havn (1)
 • Projektidé: Etablering af et vandsportsforsamlingshus i Rødvig (2)
 • Projektidé: Etablering af en havsvømningsbane i Rødvig (2)
 • Projektidé: Udbud af dykke og snorkle aktiviteter fra området i Boesdal (2)
 • Projektidé: Etablering af paragliding- og droneflyvningsbane på Vest-Stevns (3)
 • Projektidé: Etablering af en discgolfbane i Byskoven i Hårlev (4) 
 • Projektidé: Etablering af et adventurerace-event på tværs af hele Stevns (5) 

 

 • (1) Denne idé er blevet udfoldet til et multihus ved stranden i Bøgeskov Havn. 
 • (2) Disse ideer er efterfølgende blevet samlet i et vandsportkulturhus i Den Røde Hal i Rødvig Havn.
 • (3) Denne idé har desværre vist sig at være svær at finde plads til på Stevns. Men har du et godt forslag til, hvor den kan være? Så tag endelig fat i én af vores projektledere. 
 • (4) Det har desværre ikke været muligt at etablere en discgolfbane i Hårlev, hvorfor vi netop er i gang med at afsøge muligheden for at anlægge den i Klippinge Bypark. 
 • (5) Idéen er stadig i spil, men ikke aktuel for nu.